TOP

Nhiệm vụ

Gunny Online gắn liền với Nhiệm vụ, để có thể tăng cấp và mạnh lên theo từng ngày, bạn hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình nhé!

Hệ thống nhiệm vụ

Tại Quảng Trường Game nhìn bên góc phải sẽ có bảng hiển thị nhiệm vụ cần làm như sau:

Nhiệm vụ chủ tuyến

  • Nhiệm vụ chính tuyến là nhiệm vụ "cốt lõi" để bạn có thể tăng cấp nhanh chóng, ngoài ra từ những nhiệm vụ tại đây bạn có thể những vật phẩm rất cần thiết cho nhân vạt của mình.
  • Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành sẽ không tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ đó nữa.

Nhiệm vụ phụ

  • Nhiệm vụ giúp bạn tăng thêm một số kinh nghiệm và một số vật phẩm hiếm nhằm tăng trưởng lực chiến và cấp độ nhanh hơn.

Nhiệm vụ hằng ngày

  • Là nhiệm vụ được lặp đi lặp lại mỗi ngày, nên làm hết nhiệm vụ hằng ngày vì đây có rất nhiều điểm kinh nghiệm.
  • Nhiệm vụ được hoàn thành qua ngày sẽ được Reset, tùy theo cấp độ sẽ có nhiệm vụ khác và số EXP khác nhau.

Nhiệm vụ sự kiện

  • Những nhiệm vụ tại đây sẽ thường xuyên được thay đổi, thời gian và nội dung chi tiết theo dõi tại trang chủ.
  • Tại đây các bạn có thể tham gia nhận được nhiều vật phẩm hiếm, có thể là cực hiếm.