TOP

Chiến hồn

Sâu thẳm trong Mê Cung còn ẩn chứa một điều thú vị vô cùng, đó chính là Chiến Hồn - một loại thần dược giúp tăng sức mạnh cho 5 vật phẩm đã bị "bỏ rơi" bấy lâu nay đó là: Tóc, Mặt, Mắt, Set quần áo và Set (Cánh).

  • Chiến Hồn là gì? Muốn nâng cấp thì cần những gì?
   • Chiến Hồn là một tính năng dùng để nâng cấp sức mạnh cho 5 ô trang bị: Tóc, Mắt, Mặt, Set quần áo và Set ( hay còn gọi là Cánh).
Ô Trang bịNội dung
Ô Tóc Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Tóc, ta sẽ tăng thuộc tính Tấn Công cho nhân vật khi bỏ bất kỳ loại Tóc nào vào Ô này.
Ô Mặt Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Mặt, ta sẽ tăng thuộc tính May Mắn cho nhân vật khi bỏ bất kỳ loại Mặt nào vào Ô này.
Ô Mắt Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Mắt, ta sẽ tăng thuộc tính Nhanh Nhẹn cho nhân vật khi bỏ bất kỳ loại Mắt nào vào Ô này.
Ô Sét quần áo Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Set quần áo, ta sẽ tăng thuộc tính Phòng Thủ cho nhân vật khi bỏ bất kỳ loại Set quần áo nào vào Ô này.
Ô Set (Cánh) Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Set, ta sẽ tăng thuộc tính Máu (HP) cho nhân vật khi bỏ bất kỳ loại Set (Cánh) nào vào Ô này.
   • Muốn nâng cấp Chiến Hồn cho 5 trang bị trên, ta cần 1 loại vật phẩm duy nhất có tên gọi là Chiến Hồn Đơn:

Chiến Hồn Đơn

Chiến Hồn Đơn dùng để nâng cấp Chiến Hồn

  • Chiến Hồn Đơn kiếm ở đâu?

Chiến Hồn Đơn có được khi tham gia Mê Cung. Tuy nhiên, khi bạn chiến thắng ở những tầng chẵn của Mê Cung thì bạn mới nhận được Chiến Hồn Đơn, ở những tầng lẽ các bạn chỉ nhận được EXP:

Chiến Hồn Đơn

Chiến Hồn Đơn: nhận được khi vượt qua những tầng chẵn của Mê Cung

  • Nâng cấp Chiến Hồn như thế nào?
Đầu tiên, các bạn vào Tiệm rèn, sau đó chọn Lò rèn, chọn tinh năng Chiến hồn sẽ được giao diện sau:

Chiến Hồn

Vào chức năng Chiến Hồn tại thùng đồ cá nhân

Nếu muốn nâng cấp thuộc tính nào thì bạn cần chọn Ô trang bị phù hợp với thuộc tính đó, ví dụ ở đây ta sẽ chọn Ô trang bị Set quần áo để nâng cấp thuộc tính Phòng Thủ cho nhân vật:

  Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Set quần áo

  Nâng cấp Chiến Hồn cho Ô Set quần áo để tăng Phòng thủ cho nhân vật

    • Ô Set quần áo sẽ có 3 "Lỗ tròn" như hình bên trên, chúng ta cần nâng cấp cả 3 "Lỗ tròn" này lên Level 1, mỗi một "Lỗ tròn" nâng cấp thành công lên Level 1 sẽ tăng được 20 điểm Phòng thủ.
    • Từ Level 0 lên Level 1, mỗi Lỗ tròn cần 600 điểm EXP, 1 Chiến Hồn Đơn ta được 10 điểm EXP. Như vậy ta cần 60 Chiến Hồn Đơn để nâng cấp 1 Lỗ tròn từ Level 0 lên Level 1:

  Nâng cấp Chiến Hồn

  Nâng cấp thành công 1 "Lỗ tròn" lên Level 1 sẽ tăng 20 điểm Phòng thủ

    • Nâng cấp cả 3 Lỗ tròn lên Level 1 (cần 180 Chiến Hồn Đơn) thì các bạn mới tiếp tục nâng cấp chúng lên Level 2:

  Nâng cấp Chiến Hồn lên level 2

  Nâng cấp cả 3 Lỗ tròn lên Level 1 thì mới tiếp tục nâng cấp lên Level 2

    • Điểm EXP cho 1 Lỗ tròn Level tăng cấp lên Level 2 cũng cao hơn, cụ thể là cần đến 5,220 điểm EXP thì sẽ tăng lên Level 2.
    • Cấp độ cao nhất của Chiến Hồn là Level 5.
    • Khi đã nâng cấp Chiến Hồn cho trang bị, khi rê chuột vào Ô trang bị đó ta sẽ thấy thuộc tính được cộng thêm như sau:

  Tăng điểm khi nâng cấp Chiến Hồn

  Điểm Chiến Hồn khi nâng cấp thành công

  Hãy sở hữu thật nhiều Chiến Hồn Đơn của phiên bản "Gunny II - Bí Ẩn Cổ Loa" các Gà nhé!