TOP

Cách bắn

Cách di chuyển

Muốn di chuyển, các bạn hãy dùng 2 phím mũi tên Trái và Phải trên bàn phím để di chuyển cho nhân vật của mình nhé:

Dùng mũi tên trái và mũi tên phải để Di chuyển
Dùng mũi tên trái và mũi tên phải để di chuyển cho nhân vật.

Cách chỉnh Góc

Để chỉnh Góc, các bạn bấm Mũi tên lên hoặc Mũi tên xuống để điều chỉnh góc bắn cho mình nhé:

Chỉnh góc
Dùng mũi tên lên và xuống để chỉnh góc các bạn nhé.

Canh lực bắn

Để bắn được, các bạn cần phải giữ phím Space (phím dài nhất trên bàn phím) để lấy lực ưng ý, sau đó buông phím Space ra để bắn nhé:

Giữ phím Space để bắn

Giữ phím Space để lấy lực ưng ý, sau đó buông ra để bắn