TOP

Khiêu chiến

Nếu bạn muốn thử sức với một ai đó, hãy lịch sự khiêu chiến với người đó nhé!

Mời Khiêu chiến

    • Tại phòng chờ của Phòng Game, các bạn bấm chuột vào tên nhân vật của người mà bạn muốn khiêu chiến, sau đó chọn Khiêu chiến như sau:

Khiêu chiến

  • Nếu đối phương chấp nhận lời mời khiêu chiến của bạn thì cả 2 sẽ bước vào phòng để bắt đầu chiến đấu.

Khiêu chiến

    • Ngay sau khi đối phương chấp nhận lời mời Khiêu chiến của bạn, cả 2 sẽ vào Phòng như sau:

Khiêu chiến

    • Chờ đối phương Chuẩn bị, sau đó bạn bắt đầu thfi cả 2 bạn sẽ bắt đầu thi thố với nhau rồi đấy :

Khiêu chiến

Khiêu chiến trong Gunny rất thú vị và hấp dẫn