TOP

Cung Điện Gà

Chào các Gunner. Phó bản Cung Điện Gà được xem một trong những Phó bản HOT nhất tại Gunny Online, cùng xem cách vượt ải nhé! Nếu bạn không đủ sức mạnh vượt qua hãy rủ thêm "đồng bọn" đi cùng, vì phó bản tối đa được 4 người đi mà ^_^

Ải 1

Ải này bạn và đồng đội cần đánh bại 15 chú Gà Hồng và Gà Tinh Anh, đặc biệt Gà Tinh Anh sẽ đánh bạn hơi "đau" đấy nhé, hãy cẩn thận!

Ải 2

Tại Ải 2 điều quan trọng nhất là bạn phải đi 2 người, nếu đi một người mà không biết bắn có thể sẽ không qua màn nổi.

Dame trúng điểm yếu của BOSS Đổi Trưởng Gà mới mất máu nhé

Điểm yếu của BOSS tại ải 2:

Gunner muốn hạ gục BOSS cần đánh từ phía sau