TOP

Biến Hình PET

Thông tin cơ bản

 • Gunner đạt cấp độ 28 có thể tham gia tính năng này.
 • Sử dụng thẻ triệu hồi có thể kích hoạt biến hình pet tương ứng. Ví dụ: Bướm Bảy Màu – Thẻ đổi thưởng có thể kích hoạt biến hình pet Bướm Bảy Màu.
 • Pet đã biến hình sẽ đi theo Gunner tại giao diện Đại sảnh.
 • Ngoài ra, biến hình pet còn hỗ trợ tăng HP, giảm sát thương cho chủ nhân.

Hướng dẫn tính năng

  • Để có biến hình pet, đầu tiên cần có được thẻ triệu hồi tương ứng. Sử dụng đạo cụ Tâm Bảo Vệ thu thập được từ các sự kiện hoặc nạp xu tích lũy,có thể dung luyện ra thẻ triệu hồi.

   Tâm Bảo Vệ
  • Sau khi có được thẻ triệu hồi, click chuột vào thẻ, chọn “Sử dụng” để kích hoạt biến hình pet tương ứng.
  • Kích hoạt thành công, vào giao hiện Biến hình pet trong Hệ thống pet, chọn “Theo sau” để pet bắt đầu đi theo bạn.

Những loại biến hình pet

 • Pet đã biến hình sẽ đi theo bạn tại đại sảnh, nhưng sẽ không xuất hiện trong chiến đấu.
 • Pet đã kích hoạt có hiệu quả tăng thuộc tính cho nhân vật. Hiệu quả tăng thuộc tính có thể cộng dồn.