Xử lý các Gunner lợi dụng lỗi gia hạn bằng Xu khóa

Chào các Gunner! Lỗi gia hạn vật phẩm bằng Xu khóa xuất hiện từ ngày 22/03 đến 28/03/2013 đã được Gunny Team khắc phục hoàn toàn. Qua kiểm tra, Gunny Team đã sàng lọc danh sách những Gunner đã cố tình lợi dụng lỗi này để gia hạn vật phẩm mà không tốn Xu khóa.
Đối với những trường hợp vi phạm này, Gunny Team sẽ có hướng giải quyết như sau để đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người:

  • Trường hợp A
    • Trường hợp A bao gồm những Gunner từ 22/03 đến 28/03 có dùng Xu khóa của mình để gia hạn vật phẩm 30 ngày, nhưng sau đó tiếp tục gia hạn bằng cách lợi dụng lỗi trên mà không tốn Xu khóa.
    • Gunny Team sẽ phục hồi tất cả những vật phẩm ở trường hợp A về trạng thái 30 ngày.
  • Trường hợp B
    • Trường hợp B bao gồm những Gunner từ 22/03 đến 28/03 không dùng Xu khóa của mình để gia hạn vật phẩm 30 ngày, nhưng tiến hành lợi dụng lỗi trên để gia hạn vật phẩm mà không tốn Xu khóa.
    • Gunny Team sẽ phục hồi tất cả những vật phẩm ở trường hợp B về trạng thái 7 ngày.

Ghi chú

Gunny Team sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý lần này. Rất mong các Gunner đồng lòng hợp tác.