Nội dung bản cập nhật tuần này

Chào các Gunner! Tuần này, Gunny Team sẽ tiến hành update và fix các lỗi sau trong đợt bảo trì rạng sáng mai.

Cập nhật trong tuần

 Tính năng/Vật phẩmNội dung cập nhật
Items mới Nón Sinh Nhật 4 tuổi
Túi quà Chúc Phúc Thần Gà
WOW - Thiên sứ
ban phúc
WOW thiên sứ ban phúc nhặt được
trong phó bản đấu trường dũng sĩ
sẽ update thành có thể tiếp phí
Thẻ đổi tên Đã fix lỗi không sử dụng được thẻ đổi tên
Lỗi hiện thị:
Châu báu trong
đấu giá
Châu báu tam giác --> Châu báu công kích
Châu báu tròn -->Châu báu thuộc tính
Châu báu vuông --> Châu báu phòng ngự
Đổi tên Luật vua gà Luật Vua Gà --> Chúc Phúc Thần Gà
Lỗi hiển thị:
Luật vua gà
Lỗi hiển thị bảng giới thiệu tính năng
1 tháng và 3 tháng
Lỗi hiển thị:
Châu báu hạt nhân
Đóng băng --> Hạt nhân
Đổi màu chữ
hệ thống
Đã fix lỗi đổi màu chữ trùng với hệ thống

Những thay đổi này sẽ được áp dụng sau đợt bảo trì rạng sáng ngày mai 31/05/2013.

Lưu ý:

    • Chỉ những WOW - Thiên sứ ban phúc nhặt trong phó bản từ ngày 31.05 mới có thể tiếp phí. Những WOW - Thiên sứ ban phúc trước thời gian này vẫn không thể tiếp phí.
    • Để phân biệt WOW - Thiên sứ ban phúc mới sẽ có thêm dấu "*" sau tên hiển thị như hình sau:

    • Giá tiếp phí WOW - Thiên sứ ban phúc* như sau: