Hướng dẫn gửi hỗ trợ báo lỗi hết hạn vật phẩm

Chào các Gunner! Ngay sau đây Gunny Team xin hướng dẫn các bạn các bước để gửi yêu cầu hỗ trợ về sự cố bị hết hạn vật phẩm sau đợt bảo trì đêm qua. Các bạn hãy làm theo các bước dưới đây nhé:

    • Đăng nhập vào trang Hỗ trợ bằng tài khoản bị lỗi hết hạn vật phẩm:

CLICK ĐỂ ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

    • Sau khi đăng nhập xong, các bạn rê chuột vào menu GỬI YÊU CẦU và chọn "Gửi yêu cầu khác" như sau:

Gửi yêu cầu khác

Chọn "Loại yêu cầu khác"

    • Tiếp theo bạn chọn mục "Ghi nhận lỗi sản phẩm" như sau:

Ghi nhận lỗi sản phẩm

    • Nhập thông tin Hỗ trợ:

Nhập thông tin gồm: Tên nhân vật, máy chủ, những vật phẩm bị hết hạn, nội dung yêu cầu và nhập Mã kiểm tra sau đó bấm Gửi yêu cầu để hoàn tất:

Nhập thông tin hỗ trợ

Nhập đầy đủ thông tin và bấm Gửi yêu cầu để hoàn tất

    • Thông báo gửi yêu cầu thành công:

Thông báo gửi yêu cầu thành công

Thông báo gửi yêu cầu hỗ trợ thành công

Một lần nữa Gunny Team xin chân thành cáo lỗi đến các Gunner vì sự cố này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phục hồi hạn dùng cho các vật phẩm trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.