Hỗ trợ khiếu nại đền bù vật phẩm bị trừ hạn dùng

Chào các Gunner! Ngay sau đây Gunny Team xin hướng dẫn các bạn các bước để gửi yêu cầu hỗ trợ khiếu nại về sự cố lỗi trừ hạn sử dụng của 9 món trang bị gồm Áo, Nón, Tóc, Mắt, Mặt, Kính, Set, Set quần áo, Vũ khí.

 • Thời gian tiếp nhận khiếu nại: từ 00:00 ngày 13/04 đến 23:59 ngày 14/04/2013.
 • Gamer nào cố tình khai báo sai sự thật, Gunny Team sẽ khóa tài khoản 30 ngày.

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU KHIẾU NẠI:

  • Đăng nhập vào trang Hỗ trợ bằng tài khoản bị lỗi trừ hạn dùng vật phẩm:

CLICK ĐỂ ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

  • Sau khi đăng nhập xong, các bạn rê chuột vào menu GỬI YÊU CẦU và chọn "Gửi yêu cầu khác" như sau:

Gửi yêu cầu khác

Chọn "Loại yêu cầu khác"

  • Tiếp theo bạn chọn mục "Ghi nhận lỗi sản phẩm" như sau:

Ghi nhận lỗi sản phẩm

  • Nhập thông tin Hỗ trợ:
   Nhập thông tin gồm: Tên nhân vật, máy chủ, chọn vật phẩm bị trừ hạn dùng, nội dung yêu cầu và nhập Mã kiểm tra sau đó bấm Gửi yêu cầu để hoàn tất:

Thông tin
Lưu ý: Dòng "Trang sức" chính là vật phẩm Áo

Nhập thông tin

Nhập đầy đủ thông tin và bấm Gửi yêu cầu để hoàn tất

  • Thông báo gửi yêu cầu thành công:

Thông báo gửi yêu cầu thành công

Thông báo gửi yêu cầu hỗ trợ thành công

Các bạn lưu ý: Ở phần chọn item bị lỗi gia hạn, item "Trang sức" chính là Áo các bạn nhé!

Các Gunner gặp sự cố này vui lòng gửi hỗ trợ theo hướng dẫn trên để được giải quyết các bạn nhé. Sau ngày 14/04/2013, mọi vấn đề liên quan đến sự cố này sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.