Giải thích về danh sách vi phạm ngày 09/05/2013

Chào các Gunner!

Trong chiều hôm nay, Gunny Team đã đăng tải thông báo về vụ việc dupe châu báu tại 2 sever Gà Chọi và Gà Dũng Mãnh trong đó có danh sách những Gunner vi phạm đang bị khóa tài khoản.

Tuy nhiên, danh sách này lại khiến một số bạn hiểu lầm là tất cả các tài khoản có tên trong danh sách đều bị khóa vĩnh viễn.

Ban điều hành xin giải thích rõ hơn: danh sách này bao gồm cả những tài khoản đang tạm khóa để kiểm tra giao dịch châu báu. Vì vậy, không phải tất cả những tài khoản này đều thuộc diện bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Gunny Team mong những Gunner không tham gia dupe thông cảm vì đã làm các bạn lo lắng. Sau khi kiểm tra và xóa châu báu, những tài khoản mua phải châu báu dupe sẽ được mở khóa tài khoản như đã thông báo.

Danh sách chi tiết những tài khoản bị khóa vĩnh viễn sẽ được đăng tải trong các thông báo tiếp theo.

Trân trọng!