[Event] Bí kíp luyện Rồng

Nội dung sự kiện

Chào các Gunner! Binh đoàn Rồng đã quay trở lại, chúng ta lại tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Vương Quốc Gà.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner mua Lam Ngọc trong Shop Game để đổi Trứng Pet Ấu Long Cổ 3 Sao và 4 Sao tại mục EVENT mỗi ngày.

Ấu Long Cổ

Thời gian diễn ra

  • Thời gian bắt đầu: 15:30:00 ngày 03/04/2013
  • Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 04/04/2013

Thể lệ & Phần thưởng

Thu thập Lam NgọcVật phẩm đổi tương ứngHình ảnh
Lam Ngọc (x20) Trứng Pet Ấu Long Cổ 3 Sao
Lam Ngọc (x270) Trứng Pet Ấu Long Cổ 4 Sao

Ghi chú

  • Trứng Ấu Long Cổ nhận được ở trạng thái khóa.
  • Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi nhân vật chỉ được hoàn thành nhiệm vụ tối đa là 10 lần.