Đầu trang

Sự kiện Tháng 3 - Gunny Huyền Thoại

Từ 08-03-16 đến 11-04-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ÂM MƯU NGUY HIỂM -=-

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Chiến thắng 3 trận 2V2

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 05-50
Điều kiện Hoàn thành 3 trận đấu 2vs2
Phần thưởng Nước Tu Luyện cấp 1 (x2)

Chiến thắng 3 trận Guild chiến

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 40 - 50
Điều kiện Chiến thắng 3 trận Guild chiến
Phần thưởng Nước Tu Luyện cấp 1 (x2)

Chiến thắng 3 trận đấu vợ chồng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 25-50
Điều kiện Chiến thắng 3 trận đấu Vợ Chồng
Phần thưởng Nước Tu Luyện cấp 1 (x2)

Chiến thắng 3 trận đấu 4V4

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 30-50
Điều kiện Chiến thắng 3 trận đấu 4vs4
Phần thưởng

Đá Cường Hóa 3 (x2)

 Bộ Lạc Tà Thần Thường

Chỉ hoàn thành được 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 05-50
Điều kiện Vượt phó bản Bộ Lạc Tà Thần Thường
Phần thưởng Mũi Khoan Cấp 1 x2
Dấu Ấn Sơ Cấp x1
(Sử dụng 4 Dấu Ấn Sơ Cấp có thể dung luyện được 1 Dấu Ấn Trung Cấp)

 Pháo Đài Hắc Ám Thường

Chỉ hoàn thành được 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 05-50
Điều kiện Vượt phó bản Pháo Đài Hắc Ám thường
  Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x2
Dấu Ấn Sơ Cấp x1
(Sử dụng 4 Dấu Ấn Sơ Cấp có thể dung luyện được 1 Dấu Ấn Trung Cấp)

 Đại Chiến Rồng thường

Chỉ hoàn thành được 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện
Thời gian 10:00 ngày 08.03.2016 đến hết 11.04.2016
Cấp độ 05-50
Điều kiện Vượt phó bản Đại Chiến Rồng Thường
Phần thưởng Nước Tu Luyện cấp 1 x2
Dấu Ấn Sơ Cấp x1
(Sử dụng 4 Dấu Ấn Sơ Cấp có thể dung luyện được 1 Dấu Ấn Trung Cấp)

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.