Đầu trang

Sự kiện Tháng 3 - Gunny Huyền Thoại

Từ 08-03-16 đến 11-04-16

[gunny1.360game.vn]

-=- NẠP XU ĐỊNH MỨC MỖI NGÀY -=-

 

Với Gunny Huyền Thoại, khi bạn thực hiện Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đủ để bạn "trưởng thành" nhanh chóng. Cùng xem nha!

ĐỢT 1

  • Bắt đầu: 09:00 thứ ba, ngày 08.03.2016
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 14.03.2016

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá cường hóa 3 1
Đá tình yêu 1
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 5
Mũi khoan cấp 1 2
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Đá Cường Hóa 3 2
1.000 - 1.999 Xu Đá Tình Yêu 1
Xu 300
Túi quà hợp thành 3 5
Đá Cường Hóa 5 1
Rương Trang sức sơ cấp 1
2.000 - 4.999 Xu Đá Tình Yêu 2
Xu 600
Túi quà hợp thành 3 10
Đá Cường Hóa 5 2
Rương Trang sức sơ cấp 2
5.000 - 9.999 Xu Đá Tình Yêu 5
Xu 1500
Túi quà hợp thành 3 25
Đá Cường Hóa 5 4
Rương Trang sức sơ cấp 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

ĐỢT 2

  • Bắt đầu: 00:00 thứ ba, ngày 15.03.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 21.03.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Bùa may mắn 25% 1
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Đá Cường Hóa 3 1
1.000 - 1.999 Xu Bùa May Mắn 25% 1
Xu 300
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
Đá cường hóa 5 1
Chìa Khóa Vạn Phúc 1
2.000 - 4.999 Xu Bùa May Mắn 25% 2
Xu 600
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 20
Đá cường hóa 5 3
Chìa Khóa Vạn Phúc 2
5.000 - 9.999 Xu Bùa May Mắn 25% 5
Xu 1500
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 50
Đá cường hóa 5 4
Chìa Khóa Vạn Phúc 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

ĐỢT 3

  • Bắt đầu: 00:00 thứ ba, ngày 22.03.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 28.03.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Mảnh áo thời trang 1 -
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Mũi khoan cấp 1 3
Đá Cường Hóa 3 1
1.000 - 1.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 1
Xu 300
Đá cường hóa 5 1
Mảnh Áo Thời Trang 1 -
Búa Đập Lu 1
2.000 - 4.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 2
Xu 600
Đá cường hóa 5 3
Mảnh Áo Thời Trang 2 -
Búa Đập Lu 2
5.000 - 9.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 5
Xu 1500
Đá cường hóa 5 4
Mảnh Áo Thời Trang 5 -
Búa Đập Lu 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

ĐỢT 4

  • Bắt đầu: 00:00 thứ ba, ngày 29.03.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 04.04.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Mũi khoan cấp 2 1  
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1  
Đá Cường Hóa 3 1
1.000 - 1.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 1
Xu 300
Bùa May Mắn 50% 1
Đá cường hóa 5 1
Mảnh Nón Thời Trang 1 -
2.000 - 4.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 2
Xu 600
Bùa May Mắn 50% 2
Đá cường hóa 5 3
Mảnh Nón Thời Trang 2 -
5.000 - 9.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 5
Xu 1500
Bùa May Mắn 50% 5
Đá cường hóa 5 4
Mảnh Nón Thời Trang 5 -

ĐỢT 5

  • Bắt đầu: 00:00 thứ ba, ngày 05.04.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 11.04.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá cường hóa 3 1
Đá tình yêu 1
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 5
Mũi khoan cấp 1 2
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Đá Cường Hóa 3 2
1.000 - 1.999 Xu Đá Tình Yêu 1
Xu 300
Túi quà hợp thành 3 5
Đá Cường Hóa 5 1
Rương Trang sức sơ cấp 1
2.000 - 4.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 2
Xu 600
Đá cường hóa 5 3
Mảnh Áo Thời Trang 2 -
Búa Đập Lu 2
5.000 - 9.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 5
Xu 1500
Bùa May Mắn 50% 5
Đá cường hóa 5 4
Mảnh Nón Thời Trang 5 -