Đầu trang

Phiên bản Mới: Bộ Lạc Tà Thần Trở Lại

Từ 17-05-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TU LUYỆN THUỘC TÍNH CẤP 2 -=-

Giới thiệu

 • Tu luyện thuộc tính cấp sẽ giúp nhân vật tăng thêm những thuộc tính cấp 2 gồm có: Tốc Độ, Bạo Kích, Phá Giáp, Bạo Thương,  POW. Đặc biệt là có thể tu luyện thêm Sát thương và Hộ giáp (2 thuộc tính rất quan trọng trên nhân vật của bạn).

Thông tin & Hướng dẫn

 • Hệ thống Tu luyện sẽ chia thành 2 phần lớn: Cơ bản & Thuộc tính cấp 2 (TT Cấp 2).
 • Để Tu luyện TT Cấp 2 Gunner cần có Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 hoặc Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2. Tham gia hoạt động có thể nhận được 2 đạo cụ này.
Nguyên liệuHình ảnhCách nhận
 • Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1.
 • Dùng tăng 30 EXP Tu Luyện, vào giao diện Tu Luyện, chọn loại hình thực hiện.
 • Hoạt động.
 • Nhận từ túi quà khi vượt qua ải của phó bản Bộ Lạc Tà Thần trở lại
 • Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2.
 • Dùng tăng 300 EXP Tu Luyện, vào giao diện Tu Luyện, chọn loại hình thực hiện.
 • Hoạt động.
 • Mua trực tiếp: 300 Xu/Xu Khóa/1 bình.
  • Các thuộc tính ở Tu luyện TT Cấp 2 gồm có: Tốc Độ, Bạo Kích, Phá Giáp, Bạo Thương, POW, Sát Thương & Hộ Giáp.
  • Số lần Tu luyện Thuộc Tính Cấp 2 mỗi ngày được phân chia khác so với Tu luyện thuộc tính cơ bản và Ma Công, Ma Kháng.
  • Nếu đã sử dụng hết số lần tu luyện mỗi ngày, sau đó sử dụng Phiếu tái lập tu luyện. Hệ thống sẽ làm mới tất cả số lần Tu luyện gồm Cơ bản và Cấp 2.
  • Các cấp tu luyện thuộc tính không được chênh nhau quá xa. Khi được chênh nhau quá xa, hệ thống sẽ có thông báo như hình.
Hình ảnh mang tính chất minh họa, tùy vào cấp tu luyện hiện tại mà thông báo sẽ khác nhau.
 • Gunner xem nhanh thuộc tính tu luyện hiện tại bằng cách di chuyển chuột tới biểu tượng góc phải ở giao diện Tu Luyện.

  Cách Mở Tu Luyện:

   • Đạt Lv.13
   • Tại giao diện Túi (Phím tắt B) nhấp chọn Tu Luyện.