Đầu trang

Phiên bản Mới: Bộ Lạc Tà Thần Trở Lại

Từ 17-05-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- PHẦN THƯỞNG PHÓ BẢN KHIÊU CHIẾN TÀ THẦN -=-

Giới thiệu

 • Khiêu Chiến Tà Thần sẽ có nhiều phần thưởng đặc biệt bao gồm:
  • Phần thưởng Vượt mỗi Ải thành công.
  • Phần thưởng Lật Bài khi vượt qua Ải cuối Phó bản.
  • Phần thưởng TOP Tích điểm, TOP Số Turn đi ít nhất.

Phần thưởng

 • Phần thưởng Lật Bài:
   • Anh Hùng: LEGEND - Đàn Hắc Ám, Lưỡi Hái Tà Thần, Cuồng Long Trượng, Ấn Tà Thần, Đá Thần Khí, Đá Bùa Vật Tổ cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

   • Khó: Sách Ma Pháp, Ấn Tà Thần, các loại vũ khí SUPER, các loại Mảnh vũ khí LEGEND, cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

   • Thường: Đá Thần Khí, các loại Mảnh vũ khí LEGEND, Đá Hợp Thành 5, Mảnh Đá Tăng Cấp, cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

 • Phần Thưởng Vượt Ải.
   • Gồm có các túi quà mỗi khi vượt ải thành công.
  Độ KhóTầngPhần thưởng
  Thường Quà Tà Thần Tầng 1 Mở nhận: Đá Cường Hóa x10, Tinh Hoa Vinh Dự x5, Châu Báu Hồn Thẻ x6
  Quà Tà Thần Tầng 2 Mở nhận: Đá Cường Hóa x13, Tinh Hoa Vinh Dự x7, Châu Báu Hồn Thẻ x8
  Quà Tà Thần Tầng 3 Mở nhận: Đá Cường Hóa x16, Tinh Hoa Vinh Dự x9, Châu Báu Hồn Thẻ x10, Đá Thần Khí x1
  Khó Quà Tà Thần Tầng 1 Mở nhận: Đá Cường Hóa x18, Đá Linh Hồn x15, Mảnh Đồng x10
  Quà Tà Thần Tầng 2 Mở nhận: Đá Cường Hóa x23, Đá Linh Hồn x18, Mảnh Đồng x12
  Quà Tà Thần Tầng 3 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Cấp x5, Đá Linh Hồn x21, Mảnh Đồng x14
  Quà Tà Thần Tầng 4 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Cấp x8, Đá Linh Hồn x24, Mảnh Đồng x16, Đá Thần Khí x1
  Quà Tà Thần Tầng 5 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Cấp x11, Đá Linh Hồn x27, Mảnh Đồng x18, Đá Thần Khí x1
  Anh Hùng Quà Tà Thần Tầng 1 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Cấp x9, Vật Tế-Cao x7, Bí Ngân x10, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x10
  Quà Tà Thần Tầng 2 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Cấp x11, Vật Tế-Cao x9, Bí Ngân x12, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x12
  Quà Tà Thần Tầng 3 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Sao x13, Vật Tế-Cao x11, Bí Ngân x14, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x14
  Quà Tà Thần Tầng 4 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Sao x15, Vật Tế-Cao x13, Bí Ngân x16, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x16, Đá Thần Khí x1
  Quà Tà Thần Tầng 5 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Sao x17, Vật Tế-Cao x15, Bí Ngân x18, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x18, Đá Thần Khí x1
  Quà Tà Thần Tầng 6 Mở nhận: Mảnh Đá Tăng Sao x19, Vật Tế-Cao x17, Bí Ngân x20, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x20, Đá Thần Khí x1