Đầu trang

Chuỗi sự kiện Giáng Sinh 2017

Từ 18-12-17

Cod​e Giáng Sinh:

Thời gian: Ngày 21/11 đến 27/11/2017.
Lưu ý: số lượng Cod​e Giáng Sinh có hạn.
Loại CodeKênh Phát
Cod​e Giáng Sinh - Zingme Fanpage Gunny trên Zingme
Cod​e Giáng Sinh - 360game VIP 1- 5 360game
Cod​e Giáng Sinh - 360game VIP 6 360game
Cod​e Giáng Sinh - 360game VIP 7 360game
Cod​e Giáng Sinh - 360game VIP 8 360game
Cod​e Giáng Sinh - Fanpage Fanpage Gunny trên Facebook
Cod​e Giáng Sinh - 360Plus 360Plus
Cod​e Giáng Sinh trên Zingme:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Voi Vàng 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e Giáng Sinh trên 360game VIP 1 -5:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e Giáng Sinh trên 360game VIP 6:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 70 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 25 Vĩnh Viễn
Da Thú 10 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 400 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 2 Vĩnh Viễn
Cod​e Giáng Sinh trên 360game VIP 7:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 90 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 30 Vĩnh Viễn
Da Thú 15 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 600 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 3 Vĩnh Viễn
Cod​e Giáng Sinh trên 360game VIP 8:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 110 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 40 Vĩnh Viễn
Da Thú 25 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 1000 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 5 Vĩnh Viễn
Cod​e Giáng Sinh trên Fanpage:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Hổ Tai To 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e Giáng Sinh trên 360Plus:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Sơn Dương Nhỏ 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn