Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Xmas

Từ 20-12-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Chuỗi sự kiện Đua TOP dành cho máy chủ mới hoàn toàn đặc biệt, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn - Những vũ khí 'siêu mạnh', những thú cưng 'siêu bá đạo' hàng loại đạo cụ hiếm nhất hiện nay đang chờ bạn. Tham gia ngay!

Tân Vương Chí Tôn

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Lực Chiến cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1
LEGEND - Sách Hắc Ám
(Không khóa)
1
Phục Long+5
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Sát Long +5
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Thêm 1 LEGEND - Sách Hắc Ám, Gunner tùy chọn chỉ định tặng cho 1 Gunner khác bất kỳ từ máy chủ Gà Mờ đến Gà Xmas
HẠNG 2 SUPER - Sách Hắc Ám
(Không khóa)
1
Phục Long +4
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Sát Long +4
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
HẠNG 3 Super Thần Giáo Ares
(Không khóa)
1
Phục Long +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
2
Sát Long +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
2
HẠNG 4 - 10 WOW·Thùng tát nước
(Không khóa)
1 Game guny
Bao tay Venus +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1
Vĩnh Hằng +3
7 ngày khóa/Có thể tiếp phí
1

Thần Nạp Xu

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Nạp Xu nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Kungfu Đại Sư
Khóa
1
Đá 480
Bùa Siêu việt 3
HẠNG 2 Thẻ Xe Thỏ
365 ngày/Khóa
1
Đá 360
Bùa Hoàn Mỹ 3
HẠNG 3 Thẻ Xe Thỏ
180 ngày/Khóa
1
Đá 240
Bùa Hoàn Mỹ 2
HẠNG 4 - 10 Thẻ Xe Thỏ
60 ngày/Khóa
1
Đá 120
Bùa Hoàn Mỹ 1

XEM THÊM VỀ HỆ THỐNG THÚ CƯỠI TẠI ĐÂY

Thầy Cường Hóa

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Cường Hóa cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Khiên Captain
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
50
Nguồn sức mạnh
Khóa
10
HẠNG 2 Sách ma pháp
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
40
Nguồn sức mạnh
Khóa
8
HẠNG 3 WOW-Thiên sứ ban phúc*
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
30
Nguồn sức mạnh
Khóa
6
HẠNG 4 - 10 VIP·Thiên sứ ban phúc
7 ngày/khóa
1
Đá tăng cấp
Khóa
20
Nguồn sức mạnh
Khóa
4

HƯỚNG DẪN CƯỜNG HÓA TẠI ĐÂY

Đại Gia PET

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có cấp độ Pet cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Ma xà 5
khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
100
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
300
HẠNG 2 Phụng Hoàng Băng 4
Khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
80
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
260
HẠNG 3 Tuần Lộc 4
Khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
60
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
220
HẠNG 4 - 10 Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên
7 ngày/khóa
1
Thức Ăn (Cao)
Khóa
40
Cỏ Thiên Diệp
Khóa
180

XEM THÊM HỆ THỐNG THÚ CƯNG TẠI ĐÂY

Thánh Thú Cưỡi

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có Lực Chiến cao nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
365 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
300
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
250
HẠNG 2 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
60 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
200
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
150
HẠNG 3 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
30 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
100
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
80
HẠNG 4 - 10 Thẻ phụ kiện Máy Nổ
15 ngày/khóa
1
Thuốc Tăng Cấp Thú
Khóa
50
Linh Châu Kỹ Năng
Khóa
40

HƯỚNG DẪN NẠP XU TẠI ĐÂY

Trùm Tiêu Xu

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner Tiêu Xu nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
365 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 300
Vật Tế-Cao 350
HẠNG 2 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
30 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 200
Vật Tế-Cao 250
HẠNG 3 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
15 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 100
Vật Tế-Cao 150
HẠNG 4 - 10 Thẻ Biến Hình PET Kungfu Panda
7 ngày/Khóa
1
Đá Linh Hồn 60
Vật Tế-Cao 80

Vua Vật Tổ

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP 10 Gunner có tổng cấp độ Vật Tổ cao nhất máy chủ sẽ nhận được thêm phần thưởng.
  • Phần thưởng:
HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
HẠNG 1 Tinh hoa vinh dự 1000
Vé Tăng Vật Tổ 2500
Thẻ Khỉ Trộm Đào
365 ngày/Khóa
1
HẠNG 2 Tinh hoa vinh dự 750
Vé Tăng Vật Tổ 1500
Thẻ Khỉ Trộm Đào
60 ngày/Khóa
1
HẠNG 3 Tinh hoa vinh dự 500
Vé Tăng Vật Tổ 1000
Thẻ Khỉ Trộm Đào
30 ngày/Khóa
1
HẠNG 4 - 10 Tinh hoa vinh dự 200
Vé Tăng Vật Tổ 800
Thẻ Khỉ Trộm Đào
15 ngày/Khóa
1

Đạt Mốc Lực Chiến Nhận Thưởng

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner đạt mốc Lực Chiến theo yêu cầu dưới đây sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:
Lực Chiến yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
100.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 5
Đá Cường Hóa 30
Mũi khoan cấp 1 20
200.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 10
Đá Cường Hóa 60
Mũi khoan cấp 1 30
300.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 15
Đá Cường Hóa 80
Mũi khoan cấp 1 40
400.000
(Chỉ 30 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 400.000 sẽ được nhận)
Châu báu thuộc tính (9-11) 20
Đá Cường Hóa 100
Mũi khoan cấp 1 50
500.000
(Chỉ 20 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 500.000 sẽ được nhận)
Hạnh phúc +3
7 ngày
2
Đá Cường Hóa 150
Mũi khoan cấp 1 100
600.000
(Chỉ 5 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 600.000 sẽ được nhận)
Hạnh phúc +3
7 ngày
2
Đá Cường Hóa 200
Mũi khoan cấp 1 200
700.000
(Chỉ 1 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 700.000 sẽ được nhận)
Phụng Hoàng Băng 4 1
Bùa Hoàn Mỹ 1
Đá tăng cấp 10

Lên cấp nhận thưởng

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt mốc Level nhân vật theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:
Cấp độ yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
Level 27
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 10 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 5
Level 29
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 20 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 10
Level 31
(Chỉ 40 gunner đầu tiên đạt Level 31 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 30 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Level 33
(Chỉ 30 Gunner đầu tiên đạt Level 33 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 40 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 1
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Level 35
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt Level 35 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 45 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 3
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Level 37
(Chỉ 15 Gunner đầu tiên đạt Level 37 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 5
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 25
Level 39
(Chỉ 10 Gunner đầu tiên đạt Level 39 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 55 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 8
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Level 40
(Chỉ 8 Gunner đầu tiên đạt Level 40 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 60 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(11) 3 -
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 35
Level 42
(Chỉ 3 Gunner đầu tiên đạt Level 42 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 70 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(13) 3
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 45
Level 44
(Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt Level 44 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 100 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(13) 5
Châu báu_Sát(15) 1

Vua Châu Báu

 • Thời gian: Ngày 3,4,5 sau khi mở máy chủ.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các Gunner có Tổng Level Châu Báu đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.
 • Phần thưởng:
Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Châu báu toàn thân Lv 36
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Châu báu toàn thân Lv 50
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30
Mũi khoan cấp 1 100
Châu báu toàn thân Lv 80
(Chỉ 150 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 40
Mũi khoan cấp 1 300
Châu báu toàn thân 110
(Chỉ 60 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 1
Mũi khoan cấp 1 400
Châu báu toàn thân 140
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 3
Mũi khoan cấp 1 500
Châu báu toàn thân 160
Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng)
Châu báu_Công Lv13 3
Châu báu_Công Lv15 3