Thay đổi của tính năng tinh luyện trong phiên bản mới

Chào các Gunner!

Như đã thông báo trong tin tức những cập nhật đáng chú ý của tuần này, tính năng tinh luyện sẽ được mở lại sau đợt bảo trì ngày 24/05.

Tuy nhiên, với những thay đổi của hệ thống châu báu mới, kể từ phiên bản Châu Báu Thần Gà, Gunner sẽ không thể tinh luyện ra châu báu được nữa.

Tinh luyện vật phẩm

Mở lại tính năng tinh luyện từ 24/05

Trong phiên bản này, châu báu đã có bảng phân chia cấp độ hoàn toàn mới và có thể thăng cấp. Gunner có thể dùng bất kỳ loại châu báu nào, kể cả khác thuộc tính đều có thể tăng kinh nghiệm cho châu báu chính của mình. Vì vậy, để tăng giá trị của châu báu, Gunner chỉ có thể tìm kiếm châu báu từ các ải viễn chinh kể từ phiên bản này.

Ngoài cách đi phó bản, Gunner vẫn có thể tận dụng những cách khác để tìm kiếm châu báu: như tham gia các event đăng nhập nhận thưởng hoặc sử dụng tính năng Chúc Phúc Thần Gà để mở châu báu miễn phí mỗi ngày tại đài châu báu. Chúc Phúc Thần Gà còn giúp Gunner tiết kiệm được thời gian đi phó bản với tính năng hỗ trợ mở ải cuối miễn phí mỗi ngày.

Riêng đối với tính năng tinh luyện, Gunner sử dụng vẫn có thể nhận được những vật phẩm giá trị khác như: vũ khí, thiên sứ ban phúc, set trang trí,...

DANH SÁCH CÁC VẬT PHẨM CÓ ĐƯỢC TỪ TINH LUYỆN