Nạp Xu nhận thêm khuyến mãi x3 Xu Khóa!

Gunner thân mến!

Sự kiện Nạp x3 Xu Khóa mỗi ngày, nạp càng nhiều nhận xu khóa càng nhiều hơn. Bắt đầu từ 0h ngày 16/8 - 23h59 ngày 19/8, Gunner đã có thể trực tiếp xem phần thưởng Nạp x3 Xu Khóa mỗi ngày trong game.

Lưu ý

  • Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần và chỉ được chọn 1 trong 4 mốc nạp để nhận thưởng.
  • Ví dụ: Trong ngày Gunner đã nạp và nhận thưởng mức 1.000 - 1.999 Xu thì tiếp tục nạp thêm hoặc nạp các mốc khác trong ngày đều sẽ không nhận được thưởng EVENT này nữa. Qua ngày sẽ tạo mới lần nhận.
  • Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Tại Quảng Trường Game chọn EVENT -> Hấp Dẫn

Tại giao diện chọn Giờ EVENT -> Nạp x3 Xu Khóa định mức nhận quà khủng