Hỗ Trợ Bùa Hộ Thân Hoạt Động Bị Mất

Chào các Gunner!

  • Hiện Gunny Team đã kiểm tra Tính Năng Bùa Hộ Thân cho các trường hợp mất.
  • Bùa Hộ Thân là trang bị ở vị trí hỗ trợ, có tác dụng chủ yếu là tăng HP và thuộc tính Lv.2, ngoài ra còn có thể tăng cấp và tẩy luyện.
  • Nếu có 4 Đá Tâm Nguyện – Gunner sẽ có 1 Bùa Hộ Thân. Sau thời gian dung luyện 3 ngày, Gunner có thể tiếp phí.
  • Vì thế Gunny Team sẽ hỗ trợ đến các Gunner Đá Tâm Nguyện: Dùng tăng cấp Bùa Hộ Thân từ cấp 1 tới cấp 11.
  • Các Gunner có thể dung luyện Bùa Hộ Thân tại Tiệm Rèn -> Dung Luyện -> Trang Sức -> Bùa Hộ Thân nhưng phải đủ 4 Đá Tâm Nguyện.
  • Gunny Team sẽ giải quyết và đền bù cho các trường hợp Gunner bị mất Bùa Hộ Thân vào tuần sau.