Đầu trang

Phiên bản mới - Thám Hiểm Bộ lạc Gà

Từ 31-10-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- BÙA HỘ THÂN -=-

Thông Tin Cơ Bản

 • Bùa Hộ Thân là 1 món trang bị đặt vào vị trí hỗ trợ. Tác dụng chủ yếu là tăng HP và thuộc tính Lv.2.
 • Bùa Hộ Thân có thể tăng cấp và tẩy luyện.
 • HP sẽ tăng theo cấp của Bùa, giới hạn điểm tẩy luyện cũng tăng theo cấp Bùa.
 • Thuộc tính Lv.2 nhận được bằng cách Tẩy Luyện.
 • Bằng cách dung luyện từ 4 Đá Tâm Nguyện – Gunner sẽ có 1 Bùa Hộ Thân. Mặc định thời gian sau khi dung luyện là 3 ngày, Gunner có thể tiếp phí.
 • Bụi dùng để Tẩy luyện Bùa Hộ Thân cũng là Bụi của Bùa Thú Cưỡi.

Tăng cấp Bùa Hộ Thân

  • Bùa Hộ Thân sau khi dung luyện thành công sẽ ở trạng thái Lv.1 và có thể tăng cấp đến Lv.50.
  • Bùa Hộ Thân đạt cấp chỉ định sẽ tự tăng giai đoạn, khi giai đoạn thay đổi thì biểu tượng Bùa cũng thay đổi theo.
  • Trong đó 10 cấp là 1 giai đoạn:
Cấp BùaGiai đoạnVật Phẩm
1 1
10 2
20 3
30 4
40 5
50 6
 • Bùa Hộ Thân có 6 thuộc tính: Sơ, Thường, Ưu tú, Hoàn mỹ, Siêu việt, Truyền thuyết. Thuộc tình này cũng tăng theo cấp của Bùa.
 • Bùa Hộ Thân sau khi tăng giai đoạn, thuộc tính giới hạn tẩy cũng tăng ngẫu nhiên. Vì thuộc tính giới hạn đã tăng, nên thuộc tính Bùa Hộ Thân đang có cũng sẽ tăng.

Hướng dẫn nhận & tăng cấp Bùa Hộ Thân

  • Để tăng cấp Bùa Hộ Thân đạt tối đa cần 2 nguyên liệu chính: Đá Tâm Nguyện và Đá Linh Nguyện.
Nguyên liệuTác dụngVật Phẩm
Đá Tâm Nguyện Dùng để tăng cấp Bùa Hộ Thân từ cấp 1 tới cấp 11.
Đá Linh Nguyện Dùng để tăng cấp Bùa Hộ Thân từ cấp 12 tới cấp 50

Dung luyện Bùa Hộ Thân:

  • Gunner có đủ 4 Đá Tâm Nguyện có thể dung luyện Bùa Hộ Thân tại Tiệm Rèn -> Dung Luyện -> Trang Sức -> Bùa Hộ Thân:

Tăng cấp Bùa Hộ Thân

  • Tại giao diện Túi chọn biểu tượng góc trái dưới biểu tượng Bùa Hộ Thân để vào giao diện tăng cấp:

  • Giao diện tăng cấp:

  • Tăng cấp Bùa Hộ Thân có xác suất thất bại và thành công, bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố:
   • Tỷ lệ thành công.
   • Số lần sẽ đảm bảo thành công 100%. (Mỗi lần tăng cấp, số lần đảm bảo sẽ giảm xuống 1 lần, nếu số lần đảm bảo = 0, sẽ tăng cấp chắc chắn thành công. Nếu số lần này khác 0, sẽ căn cứ vào tỷ lệ để quyết định thành công hoặc thất bại.)
Cấp BùaHP TăngSố lần đảm bảoCấp BùaHP TăngSố lần đảm bảo
2 289 1 26 2140 119
3 371 2 27 2238 141
4 447 3 28 2339 167
5 520 6 29 2444 196
6 591 9 30 2551 229
7 660 12 31 2662 268
8 728 24 32 2776 312
9 796 36 33 2894 363
10 865 60 34 3016 422
11 933 200 35 3141 489
12 1003 1 36 3270 566
13 1073 2 37 3404 654
14 1144 3 38 3541 755
15 1217 9 39 3683 870
16 1291 13 40 3829 1002
17 1366 18 41 3981 1152
18 1444 24 42 4137 1324
19 1523 31 43 4298 1521
20 1604 38 44 4464 1744
21 1687 47 45 4635 2000
22 1773 58 46 4812 2291
23 1861 70 47 4995 2622
24 1951 84 48 5184 2999
25 2044 100 49 5378 3429
      50 5579 3918

Tẩy luyện Bùa Hộ Thân

  • Tẩy luyện Bùa Hộ Thân sẽ nhận được thuộc tính Lv2.
  • Bùa Hộ Thân cùng lúc có được 4 thuộc tính tẩy.

  • Tẩy luyện được quyết định bởi 3 yếu tố:
   • Giới hạn điểm thuộc tính: Quyết định bởi giai đoạn tăng cấp Bùa Hộ Thân.
   • Loại thuộc tính, 4 dòng thuộc tính của Bùa Hộ Thân có được sẽ ngẫu nhiên trong những thuộc tính sau: Bạo kích, Kháng bạo, Phá giáp, Miễn thương, POW, Tất kháng, Bạo thương, Bảo vệ, Tốc độ.
   • Phần trăm thuộc tính: Quyết định bởi phần trăm thuộc tính giới hạn đang có hiện tại.
Giai đoạn tẩy 1 2 3 4 5 6
Cấp Bùa 1 10 20 30 40 50
Tẩy tốn 100 100 200 200 300 300
Giới hạn max điểm Bạo kích 100 150 200 350 500 625
Giới hạn  max điểm  Kháng bạo 150 200 300 450 600 750
Giới hạn  max điểm Phá giáp 40 67 94 121 148 180
Giới hạn  max điểm Miễn thương 60 90 120 150 180 220
Giới hạn  max điểm POW 100 150 200 350 500 625
Giới hạn  max điểm Tất kháng 150 200 300 450 600 750
Giới hạn  max điểm Bạo thương 100 150 200 350 500 625
Giới hạn  max điểm Bảo vệ 150 200 300 450 600 750
Giới hạn  max điểm Tốc độ 10 15 20 25 30 35

*Khóa tẩy luyện cần tốn 200 Xu.


Chú ý

 • Bùa Hộ Thân có thể dịch chuyển trong Tiệm Rèn.
 • Trong đó, khi dịch chuyển, cấp Bùa Hộ Thân, cấp tẩy Bùa Hộ Thân sẽ dịch chuyển sang Bùa Hộ Thân mới. Loại thuộc tính lv2 và % thuộc tính Lv2 Bùa Hộ Thân sẽ lưu lại.