Điểm qua sức mạnh của châu báu LV18 và 19

Chào các Gunner!

Từ phiên bản Châu Báu Thần Gà, hệ thống châu báu của Gunny đã có sự thay đổi lớn. Châu báu được chia ra làm 19 cấp và có thể dùng kinh nghiệm để lên các cấp cao hơn. Hãy cùng xem khi châu báu chạm đến ngưỡng cao nhất 18, 19 thì thuộc tính của châu báu sẽ thay đổi như thế nào nhé!

Châu báuHình ảnhThuộc tính
Châu báu tấn công-Cường kích Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 5% tăng thuộc tính tấn công 1600 điểm
Châu báu tấn công-Ban phúc Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 5% tăng thuộc tính may mắn 1600 điểm
Châu báu tấn công-Thương nặng Lv18 Tăng 2000 HP, khi tấn công có 5% tăng sát thương 1600 điểm
Châu báu tấn công-Dẫn dắt Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 28% phát động hiệu quả dẫn đường, nhưng giảm 30% sát thương
Châu báu tấn công-Hàn băng Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 8% phát động hiệu quả đóng băng
Châu báu tấn công-Hạt nhân Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 8% phát động hiệu quả đạn nguyên tử
Châu báu tấn công-Xuyên giáp Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 8% phát động hiệu quả xuyên giáp, bỏ qua phòng thủ, hộ giáp của đối phương
Châu báu tấn công-Bạo kích Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 8% bạo kích nhất định
Châu báu tấn công-Hút máu Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 5% hồi phục HP cho bản thân tương đương với 65% sát thương
Châu báu tấn công-Phong ấn Lv18 Tăng 2000 HP, tấn công có 8% khiến đối phương không thể dùng vật phẩm, duy trì 2 TURN
Châu báu tấn công-Thần báo Lv18 Tăng 2000 HP, khi công kích 8% xác suất bắn thêm 1 lần, nhưng sau đó giảm 30% tốc độ công kích, thể lực biến thành 200
Châu báu tấn công-Mệt Lv18 Tăng HP 2000 điểm, khi công kích 5% xác suất giảm maximum thể lực đối phương 200 điểm, kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Phỏng Lv18 Tăng HP 2000 điểm, khi công kích 5% xác suất khiến đối phương mỗi hiệp giảm 1350 điểm HP, kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Trói buộc Lv18 Tăng HP 2000 điểm, khi công kích 8% xác suất khiến đối phương không thể chỉnh góc , kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Liên kích Lv18 Tăng HP 2000 điểm, khi công kích 8% xác suất thêm 1 lần công kích
Châu báu tấn công-Nhược hóa Lv18 Tăng HP 2000 điểm, khi công kích 5% xác suất khiến đối phương sát thương giảm 65%, kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Cường kích Lv19 tăng HP 3000 điểm, khi công kích 5% xác suất tăng công kích 1800 điểm
Châu báu tấn công-Ban phúc Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 5% xác suất tăng may mắn 1800 điểm
Châu báu tấn công-Thương nặng Lv19 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% tăng sát thương 1800 điểm
Châu báu tấn công-Dẫn dắt Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất ra dẫn dắt, nhưng sát thương giảm 30%
Châu báu tấn công-Hàn băng Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất ra hàn băng
Châu báu tấn công-Hạt nhân Lv19 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% phát động hiệu quả đạn nguyên tử
Châu báu tấn công-Xuyên giáp Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất ra xuyên giáp, bỏ qua phòng thủ, hộ giáp của đối phương
Châu báu tấn công-Bạo kích Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất bạo kích
Châu báu tấn công-Hút máu Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 5% xác suất hồi phục cho mình 70% HP so với lượng sát thương
Châu báu tấn công-Phong ấn Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suấtkhiến đối phương k thể dùng item, kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Thần báo Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất bắn thêm 1 lần, nhưng sau đó giảm 30% tốc độ công kích, thể lực biến thành 265
Châu báu tấn công-Mệt Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 5% xác suất giảm maximum thể lực đối phương 220 điểm, kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Phỏng Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 5% xác suất khiến đối phương mỗi hiệp giảm 1500 điểm HP, kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Xích Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất khiến đối phương không thể chỉnh góc , kéo dài 2 hiệp
Châu báu tấn công-Liên kích Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 9% xác suất thêm 1 lần công kích
Châu báu tấn công-Nhược hóa Lv19 Tăng HP 3000 điểm, khi công kích 5% xác suất khiến đối phương sát thương giảm 70%, kéo dài 2 hiệp
Châu báu phòng thủ-Thạch Phu Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% tăng thuộc tính phòng thủ 1600 điểm
Châu báu phòng thủ-Kiên cố Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 1600 điểm
Châu báu phòng thủ-Hồi phục Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% hồi phục 1600 HP
Châu báu phòng thủ-Chống Đào Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 35% phát động hiệu quả miễn kháng
Châu báu phòng thủ-Giảm đau Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 65%
Châu báu phòng thủ-Hấp thụ Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 8% hấp thu sát thương đối phương để hồi HP cho bản thân (tối đa hấp thu 4000)
Châu báu phòng thủ-Nộ Lv18 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 8% nộ khí tăng 100
Châu báu phòng thủ-Thạch Phu Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% tăng thuộc tính phòng thủ 1800 điểm
Châu báu phòng thủ-Kiên cố Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 1800 điểm
Châu báu phòng thủ-Hồi phục Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% hồi phục 1800 HP
Châu báu phòng thủ-Chống Đào Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 37% phát động hiệu quả miễn kháng
Châu báu phòng thủ-Giảm đau Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 70%
Châu báu phòng thủ-Hấp thụ Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 9% hấp thu sát thương đối phương để hồi HP cho bản thân (tối đa hấp thu 4500)
Châu báu phòng thủ-Nộ Lv19 Giảm 30% sát thương bạo kích, bị tấn công có 9% nộ khí tăng 100
Châu báu thuộc tính-Tấn công Lv18 Tăng thuộc tính tấn công trang bị 100 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính-Phòng thủ Lv18 Tăng thuộc tính phòng thủ trang bị 100 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính-Nhanh nhẹn Lv18 Tăng thuộc tính nhanh nhẹn trang bị 100 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính-May mắn Lv18 Tăng thuộc tính may mắn trang bị 100 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính-Sát thương Lv18 Tăng sát thương cho bạn 40 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính-Hộ giáp Lv18 Tăng hộ giáp cho bạn 40 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính -Tấn công Lv19 Tăng thuộc tính tấn công trang bị 115 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính -Phòng thủ Lv19 Tăng thuộc tính phòng thủ trang bị 115 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính -Nhanh nhẹn Lv19 Tăng thuộc tính nhanh nhẹn trang bị 115 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính -May mắn Lv19 Tăng thuộc tính may mắn trang bị 115 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính -Sát thương Lv19 Tăng sát thương cho bạn 45 điểm, tăng 60 điểm HP
Châu báu thuộc tính -Hộ giáp Lv19 Tăng hộ giáp cho bạn 45 điểm, tăng 60 điểm HP