Công dụng của Đài Châu Báu trong phiên bản mới

Chào các Gunner!

Châu Báu Thần Gà ngoài những thay đổi lớn về hệ thống châu báu của game còn có sự xuất hiện của một tính năng mới: Đài Châu Báu. Gà Vàng xin giới thiệu qua về tính năng này để Gunner có thể hiểu rõ hơn về Đài Châu Báu.

Đài Châu Báu là gì?

- Đài châu báu là khu vực nằm phía dưới khu vực khảm nạm và lỗ khoan của giao diện châu báu mới.

- Gunner có thể sử dụng đài châu báu để mở ra châu báu có cấp độ ngẫu nhiên.

- Đài châu báu sẽ có 4 cấp. Xác suất nhận được châu báu cấp cao sẽ tăng dần dựa theo cấp độ của đài châu báu.

- Khi mở đài châu báu cấp 1, Gunner sẽ ngẫu nhiên kích hoạt được đài châu báu cấp 2. Tương tự, đài cấp 3 có khả năng mở ra khi bạn mở đài cấp 2.

- Đặc biệt, khi Gunner mở được đài châu báu cấp 4, khả năng nhận được châu báu từ cấp 13 trở lên của bạn sẽ rất cao.

Cách mở Đài Châu Báu

- Để mở được Đài châu báu cấp 1, Gunner sẽ tiêu phí 10 Xu.

- Mở đài châu báu cấp 2, Gunner sẽ tiêu phí 20 Xu.

- Mở đài châu báu cấp 3, Gunner sẽ tiêu phí 50 Xu.

- - Mở đài châu báu cấp 4, Gunner sẽ tiêu phí 100 Xu.

Đài châu báu sẽ là một trong những cách để Gunner kiếm được thật nhiều "hàng khủng" nâng cấp cho dàn châu báu chính của mình.

Đặc biệt hơn, khi sử dụng tính năng mới Chúc Phúc Thần Gà (ra mắt từ ngày 17/05/2013), Gunner sẽ được miễn phí tối đa đến 6 lần mở Châu Báu hằng ngày tại Đài Châu Báu đó! Quá hấp dẫn!

XEM THÊM VỀ CHÚC PHÚC THẦN GÀ TẠI ĐÂY