Giới thiệu các tác phẩm event "Sáng tạo siêu vũ khí"

Chào các Gunner!

Cuộc thi "Sáng tạo siêu vũ khí" của diễn đàn Gunny đã bước tới giai đoạn cuối cùng: bình chọn những vũ khí đẹp mắt và sáng tạo nhất để nhận giải thưởng của ban quản trị (BQT) diễn đàn.

Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng từ 200 bài dự thi gửi về, BQT đã cân nhắc ra 9 bài thi đáp ứng đủ những tiêu chí đề ra. Gà Vàng sẽ thử đột kích vào diễn đàn để tìm hiểu xem 9 vũ khí nào đã được Gunner dày công suy nghĩ và sáng tạo nhất, cùng xem nhé!

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: Roi da Pochi

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: LEGEND - Giáng Long

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: LEGEND - Lôi Chấn

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: LEGEND - Gươm Thần

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: LEGEND - Chim Lạc

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: Chuồn chuồn ớt

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: ALO

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: LEGEND - Sparta

Cuộc thi sáng tạo vũ khí: LEGEND - Athena

Bạn thích nhất vũ khí nào? Hãy ủng hộ cho tác giả bằng cách bình chọn cho họ tại diễn đàn Gunny.

Vũ khí được Gunner ủng hộ nhiều nhất rất có thể sẽ trở thành hiện thực trong tương lai đó!

BÌNH CHỌN EVENT SÁNG TẠO SIÊU VŨ KHÍ