Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt [26.03-01.04]

Từ 26-03-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 26/03/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 01/04/2020.

ĐỔI KẸO THỎ TRẮNG 1
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Kẹo Thỏ Trắng x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1
Khóa

WOW Lu Gạch +12 x1

Kẹo Thỏ Trắng x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Kẹo Thỏ Trắng x45
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Phụ Kiện Trò Chuyện Vui Vẻ x1


Kẹo Thỏ Trắng x30

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI KẸO THỎ TRẮNG 2
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Kẹo Thỏ Trắng x1500
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x2
Nạp xu định mức nhận được

WOW Thánh Gióng x1

7 ngày/khóa
Khóa

Kẹo Thỏ Trắng x2000
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x5
Nạp xu định mức nhận được

Quyền Trượng Băng Giá
7 ngày/khóa

Kẹo Thỏ Trắng x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1

Kẹo Thỏ Trắng x600
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được

Túi Quà Ấn Siêu Việt x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.