Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19.03 - 01.04.2020]

Từ 19-03-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 19/03/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25/03/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 200 Xu, 500 Xu, 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Bạc Trắng 1
Đá Tâm Nguyện 4
Vật Tế Cao 5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Bạc Trắng 2
Đá Tâm Nguyện 10
Vật Tế Cao 10
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Nhẫn EXP +3 1
Đá Tâm Nguyện 20
Bạc Trắng 5
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 1
Ma Thạch 1000 EXP 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Đá Tâm Nguyện 40
Nhẫn EXP +3 2
Bạc Trắng 10
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu Sắc Hồng Dịu Dàng
15 ngày
1
Đá Phong Ấn 2
Ma Thạch 2000 EXP 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Người Máy 3P
8 ngày/Kích hoạt phụ kiện Du Hành Vũ Trụ
1
Nhẫn EXP +3
4
Bạc Trắng 25
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu Phát Tài Phát Lộc
15 ngày
1
Đá Phong Ấn 3
Ma Thạch 2000 EXP 3

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Anh Đào Vũ
7 ngày
1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Ma Thạch 2000 EXP 6
Sát Long +4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
1
Đá Phong Ấn 5

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 SUPER Ngư Lôi
7 ngày
1
Bùi Bụi Lớn 30
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 12
Ma Thạch 2000 EXP 12
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 4
Đá Phong Ấn 10
Sát Long +4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
60 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Ma Thạch 2000 EXP 24
SUPER Sách Hắc Ám
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Tím 150
Đá Đúc Luyện 100
Sát Long +5
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 877.568 EXP
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
Đá Phong Ấn 40
Thẻ Biến Hình PET: Cánh Bóng Tối
Vĩnh Viễn
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Đá Phong Ấn 100
Pháo Quý Tộc
Dùng trong Lì Xì Pháo Hoa, Phát 100.000 Xu Khóa cho Server hoặc Guild
1
Thẻ Phụ Kiện Xe Không Gian
365 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Nhẫn EXP +5
2
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 100
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 100
Đá Tím 450
Đá Đúc Luyện 300

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Rồng Hỏa Diệm
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Legend - Boomerang
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 200
Nhẫn EXP +5 2
GÓI QUÀ 3

Đá Tím 900
Đá Đột Phá 300
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Túi quà Ấn Siêu Việt 2
Đá Đúc Luyện 800
Đá Đột Phá 450
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 300
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.