Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt [19.03-25.03]

Từ 19-03-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 19/03/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 25/03/2020.

ĐỔI ĐÓA SEN 1
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Đóa Sen x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1
Khóa

WOW Lu Gạch +12 x1

Đóa Sen x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Đóa Sen x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Bộ Phụ Kiện Thần Tượng 1 x1Đóa Sen x20

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Bộ Phụ Kiện Thần Tượng 2 x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI ĐÓA SEN 2
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Đóa Sen x1000
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x1
Nạp xu định mức nhận được

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt x1
Khóa

Đóa Sen x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x30
Nạp xu định mức nhận được

Thẻ Danh Hiệu Đại Gia x1
10 ngày/khóa

Đóa Sen x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1

Đóa Sen x600
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được

Túi Quà Ấn Siêu Việt x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

VŨ KHÍ GUNPHONE
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Trứng Màu 10 Tuổi x10
Mua trực tiếp tại SHOP

WOW GunPhone x1
7 ngày
Khóa

Cung Vàng x33
Nạp xu định mức nhận được

SUPER GunPhone x1
7 ngày

SUPER GunPhone x1


Cung Vàng x230
Nạp xu định mức nhận được

LEGEND GunPhone x1
7 ngày

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.