Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt [06.02-12.02]

Từ 06-02-20

Tìm Cua Ẩn Sĩ Đổi Quà

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 06/02/2020 - 23:59:59 12/02/2020
Cấp độ 12 - 70
Điều kiện Hoàn thành nhiệm vụ sau:
- Hạ gục 3 người chơi trong thi đấu
*Tự Do hoặc Guild Chiến đều được tính
Phần Thưởng - Chọn 1 trong 2
Vật Phẩm Hình
Cua Ẩn Sĩ x3
Không Khóa
Bùa Bụi x2
Khóa