Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [06.02 - 19.02.2020]

Từ 06-02-20

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/02/2020
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/02/2020.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Chiến Hồn Đơn 25
Mảnh Đá Tăng Sao 2
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Đúc Hồn 1
Đá Linh Hồn 8
Trùng Sinh Đơn 1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Hộp Hồn Tinh Nhỏ 5
Đồng 4
Đá Đột Phá 2
3,500 Xu
Búa S - Phù Điêu
7 ngày
1
Nón S - Phù Điêu
7 ngày
1
Giáp S - Phù Điêu
7 ngày
1
8,000 Xu Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 2
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 2
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 2
15,000 Xu Thần Ai Cập
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 5
Đá Thức Tỉnh 2
20,000 Xu Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú 1
Đá Phong Ấn 6
Đá Thức Tỉnh 3
35,000 Xu Titan Điên Rồ
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 8
Đá Thức Tỉnh 5
50,000 Xu Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 2
Đá Phong Ấn 10
Anh Đào Vũ
7 ngày
1
80,000 Xu SUPER Đàn Hắc Ám
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 15
Đá Thức Tỉnh 8
100,000 Xu Lưỡi Hái Tử Thần
7 ngày
1
Đá Phong Ấn
30
Đá Thức Tỉnh 20
200,000 Xu Ấn Chúc Phúc (3)-Hoàn Mỹ-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1
Đá Phong Ấn 60
Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
300,000 Xu Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
Đá Đúc Hồn 600
Đá Phong Ấn 100
400,000 Xu Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể bồi dưỡng
1
Đá Phong Ấn 150
Ấn Tán Dương (4)-Siêu Việt-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.