Đầu trang

Phiên bản mới - Thám Hiểm Bộ lạc Gà

Từ 31-10-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TIẾN HÓA VŨ KHÍ PHỤ-=-

Thông Tin Cơ Bản

  • Gunner đạt Lv.50 có thể giam gia.
  • Vũ khí phụ đã cường hoá không dùng làm nguyên liệu Tiến hoá.
  • Vũ khí phụ đã tiến hoá cao hơn cấp của Vũ khí phụ đang Tiến hoá, không thể làm nguyên liệu Tiến hoá.
   • Ví dụ: Thiên Sứ Ban Phúc tiến hoá lv.1, không thể làm nguyên liệu cho Thiên sứ ban phúc tiến hoá lv.0.
  • Vũ khí phụ “tạm thời” không dùng làm nguyên liệu Tiến hoá.
  • Vũ khí đã Tiến hoá có thể dịch chuyển sang vũ khí phụ khác.
  • Hiện tại, các loại Vũ khí phụ đều có thể tiến hóa.
Đá Tiến hoá và Vũ khí phụ dùng làm nguyên liệu tiến hoá.

Hướng dẫn tham gia:

  • Gunner chọn Tiệm Rèn > Gia Công > Tiến Hoá để mở giao diện Tiến hoá vũ khí phụ.

  • Chọn loại vũ khí phụ muốn tiến hoá. Nguyên liệu tiến hoá gồm:
Nguyên liệuTác dụngVật Phẩm
Đá Tiến Hóa 10
Thiên sứ ban phúc 1
VIP-Thiên sứ ban phúc 100
Wow-Thiên Sứ Ban Tặng 1000
  • Chọn Tiến hoá nhanh để sử dụng toàn bộ các nguyên liệu đang có. Hoặc chọn Tiến hoá để chọn vật phẩm Gunner muốn làm nguyên liệu.

Tiến Hóa Nhanh

Tiến Hóa
  • Mỗi cấp Tiến hoá sẽ cần lượng Exp Tiến hoá nhất định.

CấpExp cầnTăng máuGiảm Thương
1 800 2.50% 8.80%
2 1800 2.90% 9.20%
3 3300 3.30% 9.70%
4 5300 3.70% 10.10%
5 7800 4.10% 10.60%
6 10800 4.50% 11.10%
7 14300 4.80% 11.50%
8 18300 5.20% 12.00%
9 22800 5.60% 12.40%
10 27800 6.00% 12.90%
11 33300 6.40% 13.40%
12 39300 6.80% 13.80%
13 45800 7.20% 14.30%
14 52800 7.60% 14.70%
15 60300 8.00% 15.20%
16 68300 8.40% 15.70%
17 76800 8.70% 16.10%
18 85800 9.10% 16.60%
19 95300 9.50% 17.00%
20 105300 10.00% 17.50%