Đầu trang

Phiên bản mới - Thám Hiểm Bộ lạc Gà

Từ 31-10-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- SỔ TAY NHÀ THÁM HIỂM -=-

Thông Tin Cơ Bản

 • Gunner đạt cấp Lv.32 có thể mở.
 • Sổ tay gồm có 5 chương, mỗi chương có 5 trang. Mỗi trang có thuộc tính và số lượng mảnh ghép khác nhau.
 • Mỗi trang tối đa sẽ có 4 thuộc tính gồm: Tấn công, Phòng thủ, Nhanh nhẹn, May mắn, Sát thương, Hộ giáp.
 • Sổ tay chia thành 4 bậc: Sơ nhập, Hành giả, Chuyên Gia và Mạo Hiểm. Mỗi bậc gồm có 5 cấp.
 • Gunner có thể tiến cấp sổ tay, một số cấp sẽ có yêu cầu điều kiện, hoàn thành mới có thể tiến cấp. Tiến cấp sẽ nhận được điểm Ma Công, Ma Kháng, % Thuộc tính của trang sách cộng thêm.

Giao diện

Giao diện chính
   • (1): Số trang đã đủ số mảnh và đã mở khóa
   • (2): Số trang đã đủ số mảnh nhưng chưa mở khóa.
   • (3): Cấp độ hiện tại của Sổ tay.
   • (4): Dùng để Tiến hóa, thăng cấp Bậc của Sổ tay.
   • (5): Thanh chúc phúc khi Tiến Hóa, đạt full sẽ chắc chắn thành công.
   • (6): Điều kiện cần hoàn thành để có thể Tiến Hóa cấp kế tiếp.
   • (7): Số trang của Chương.
   • (8): 5 Chương của Sổ tay.

Giao diện Chương Sách
   • (1): Tên của Trang sách hiện tại
   • (2): Thuộc tính nhận được khi thu thập đủ mảnh của trang này.
   • (3): Thuộc tính nhận được khi mở trang này (bao gồm thuộc tính (2)).
   • (4): Thuộc tính đã nhận được từ Sổ tay.
   • (5): Thu thập đủ mảnh, có thể dùng Xu để ghép nhanh, nếu không muốn ghép bằng tay.
   • (6): Số xu tốn để Ghép Nhanh.
   • (7): Hiển thị số mảnh đã thu thập được
   • (8): Nhấp để qua trang sau.

Shop Hội Thám Hiểm:

Xếp Hình

 • Mảnh: Dùng ghép các hình yêu cầu và số lượng sẽ khác nhau theo từng trang. Tùy theo độ quý hiếm hệ thống sẽ chia một số trang có 8 mảnh, một số sẽ có 15 mảnh và 24 mảnh.
 • Cách nhận Mảnh: Gunner có thể nhận mảnh từ Sổ Rách Nát, Sổ Nguyên Vẹn, Sổ Rực Rỡ. Mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 0-2 mảnh.
 • Cách nhận Sổ: Gunner tham gia Phó bản, hạ gục BOSS ải cuối có thể ngẫu nhiên nhận được Sổ tay.
  • Bộ Lạc Tà Thần, Pháo Đài Hắc Ám: Ngẫu nhiên rơi Sổ tay Nguyên vẹn.
  • Đấu Trường Gà, Đại Chiến Rồng: Ngẫu nhiên rơi Sổ tay Rực rỡ.
  • Vòng Xoáy Thời Gian, Đấu Trường Dũng Sĩ: Ngẫu nhiên rơi Sổ tay Rách nát.
  • Độ khó càng cao, rơi càng nhiều.
 • Sau khi nhận mảnh, tự đặt vào trang tương ứng, nếu đã có mảnh cùng loại sẽ tự chuyển thành Điểm Thám Hiểm trong hệ thống Hội Thám Hiểm.
 • Thu thập đủ mảnh của trang tương ứng sẽ nhận được thuộc tính của trang đó.
 • Ghép hình:
  • Khi chưa đạt đủ số lượng mảnh yêu cầu của trang thì không thể ghép.
  • Thu thập đủ mảnh, có thể nhấp chuột vào ô trống để di chuyển mảnh và tiến hành ghép.
  • Ghép hình theo hình gốc sẽ hoàn thành và có thể mở.
  • Cần tốn xu để ghép nhanh.

Tiến cấp Sổ tay:

 • Sổ tay chia thành 4 Bậc: Sơ Nhập, Hành Giả, Chuyên Gia và Mạo Hiểm.
 • Mỗi bậc gồm có 5 cấp: Lv.1, Lv.2, Lv.3, Lv.4, Lv.5.
 • Tiến Hóa: Cần đạt điều kiện của cấp kế tiếp mới có thể thao tác Tiến Hóa.
 • Khi Tiến Hóa sẽ tốn nguyên liệu tương ứng cấp hiện tại, có thể dùng xu mua nhanh.
 • Tiến hóa sẽ dùng hệ thống chúc phúc, đạt full chắc chắn thành công.