Đầu trang

Phiên bản mới - Thám Hiểm Bộ lạc Gà

Từ 31-10-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- PHÓ BẢN MỚI -=-

Thông tin cơ bản

 • Nhân vật đạt cấp độ 30 mới có thể tham gia.
 • Phó bản đơn không thể mời người chơi khác.
 • Phó bản có 2 ải. Vượt 2 ải hoàn thành phó bản.
 • Hoàn thành phó bản nhận Đá Linh Hồn.

Quy tắc tham gia

  • Có 2 ải phó bản:
Ải 1 :
   • Tiêu diệt 14 quái zoombie nhỏ và zoombie giáp sẽ vượt ải.
Ải 2 :
   • Sẽ xuất hiện Boss Zoombie lớn ở giữa màn hình.
   • Xuất hiện 1 zoombie giáp sẽ gây sát thương cho người chơi.
   • Cứ 4 lượt sẽ xuất hiện Nuốt chửng 1 lần, nếu không phá vỡ sẽ chết ngay lập tức.
   • Tiêu diệt Zoombie lớn sẽ trực tiếp vượt ải.

Hướng dẫn tham gia

  • Tạo phòng phó bản, chọn Phó Bản đơn -> chọn phó bản Thành Zoombie.