Đầu trang

Phiên bản mới - Đấu Trường Thời Tiết

Từ 18-06-15

Thông tin cơ bản

  • Cấp yêu cầu: 25
  • Nằm trong Vườn Nhà. Gunner nhấn vào "Cần Câu" trong Vườn Nhà để mở giao diện tính năng.
  • Mỗi ngày sẽ có 30 lần Câu Cá miễn phí. Số lần câu sẽ được tạo mới sau 0h mỗi ngày. Câu được Cá sẽ nhận được điểm tích lũy dùng để đổi quà trong SHOP đổi quà.
  • Số điểm nhận được tùy thuộc vào từng loại Cá câu được.
Loại CáSố điểm nhận đượcHình ảnh
Cá Mồi 5
Cá Trê 5
Cua 7
Tép 7
Cá Cỏ 10
Cá Vàng Nhỏ 10
Cá Vàng Lớn 15
Cá Chép 15
Cá Mú 40

Hướng dẫn tính năng

  • Tham gia Câu Cá bằng cách vào Vườn Nhà.

  • Chọn Câu Cá tại Hồ Cá.

  • Tại giao diện SHOP đổi quà chọn Đi Câu.

  • Tại giao diện Hồ Câu bạn có thể câu ngẫu nhiên được , túi rác hoặc không câu được gì.

  • Nếu dùng Cây Ba Chỉa sẽ tốn phí 100 Xu 1 lần và sẽ chắc chắn câu được Cá.

  • Sau khi tích đủ điểm, bạn có thể đổi điểm tại SHOP Đổi Quà.
Vật phẩm đổiĐiểm đổiHình ảnh
Mảnh đá tăng cấp 125
Chiến hồn đơn 15
Linh Châu Kỹ Năng 15
Mũi khoan cấp 1 20
Nước tu luyện cấp 2 100
Tinh hoa vinh dự 75
Thẻ hồn 100
Thuốc Tăng Cấp Thú 125
Đá Cường Hóa 30
Đá Chu Tước 5 200
Đá Huyền Vũ 5 200
Đá Thanh Long 5 200
Đá Bạch Hổ 5 200