Đầu trang

Phiên bản mới - Đấu Trường Mùa Hè

Từ 11-07-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TÍNH NĂNG ẤN PHÁO ĐÀI -=-

i. Thông tin cơ bản

 • Cấp độ 48 trở lên mới mở tính năng Khắc Ấn.
 • Ấn Pháo Đài chỉ có thể nhận thông qua tham gia Khiêu Chiến Pháo Đài.

II. Quy Tắc Tham Gia

 • Bộ Ấn – Ấn Pháo Đài :
  • Đeo 2 Ấn : Tấn Công + 25, Hộ Giáp +12.
  • Đẹo 4 Ấn : Hiệu quả hồi phục của vũ khí phụ trong Khiêu Chiến Pháo Đài +3%, Sát Thương +5%(Được cộng dồn)
 • Luyện : 
  • Luyện sẽ tăng cấp của Ấn Pháo Đài.
  • Cộng thêm chỉ số vào thuộc tính chính và thuộc tính cấp 2 của Ấn.
  • Ấn khi luyện Cấp 3, Cấp 6, Cấp 9, Cấp 12 sẽ cộng thêm số sao.
  • VD: Ấn 3 sao phải cường hóa đến cấp 9 mới có thể cộng thêm sao vào Ấn.
  • Ấn tối đa chỉ có thể có 5 sao.

 • Luyện Hóa:
  • Luyện Hóa có thể tẩy điểm thuộc tính cấp 2 của Ấn.
  • Mỗi lần chỉ có thể tẩy 1 loại thuộc tính phụ.
  • Tẩy Ấn tốn Hồn Tinh và Đá Luyện Hóa.

III. Cách Tham Gia

-Dùng phím tắt B (hoặc nhấn vào icon túi) phía góc phải màn hình sẽ hiện ra giao diện Ấn. Chọn vào Ấn Pháo Đài