Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến 7 Thành Phố

Từ 13-07-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-=THỨC TỈNH PET (THÚ CƯNG) =-

Thông tin cơ bản

 • Thức Tỉnh PET là hệ thống thông qua Thức tỉnh Trang bị PET để nhận được Trang bị riêng nhằm tăng thuộc tính của Kỹ năng PET.
 • Thú cưng đạt Lv.60 có thể vào giao diện Thức Tỉnh bằng cách tại giao diện PET chọn Đào Tạo PET -> Thức Tỉnh.
 • Thức Tỉnh thành công, ngẫu nhiên được Trang bị riêng của từng loại PET.
 • Nguyên liệu để Thức tỉnh gồm có: Trang bị thú cưng (S) [(S) Linh Thú, (S) Phù Điêu, (S) Đầu Bò] và  Đá Thức Tỉnh. Mỗi lần Thức Tỉnh tốn 1 Trang bị thú cưng và 1 Đá Thức Tỉnh. Cấp Trang bị càng cao xác suất thành công càng cao. Thành Công hoặc Thất bại đều mất nguyên liệu.
 • Trang bị thú cưng (S) Gunner có thể nhận từ Rương kho báu 3 sao, 4 sao, 5 sao hoặc tham gia từ EVENT. Đá Thức Tỉnh có thể nhận từ EVENT.
 • Gunner dùng nguyên liệu là Vũ Khí thú cưng để Thức tỉnh nếu thành công sẽ nhận được Trang bị riêng là Vũ Khí thức tỉnh kỹ năng chủ động. Dùng Trang bị là Nón, Áo thì sẽ xác suất nhận được Trang bị riêng là Nón, Áo thức tỉnh kỹ năng bị động.

Trang bị riêng là gì?

 • Là Trang bị riêng chỉ trang bị trên PET tương ứng. Ví dụ: Trang bị của Phượng Hoàng Băng thì không thể mang lên Ma Xà. Các trang bị khác tương tự.
 • Khi Gunner mang Trang bị riêng lên người PET, thì sẽ tự động Thức tỉnh Kỹ năng tương ứng. Đeo kỹ năng tương ứng đó vào thì sẽ tăng cấp thành kỹ năng đặc biệt.
 • Thức tỉnh thành công Trang bị riêng thì mặc định sẽ là Lv.60.
 • Thuộc tính cộng thêm là ngẫu nhiên.
 • Trang bị riêng sau khi Thức Tỉnh có thể gia hạn.

Phần thưởng

 • Nhận được Trang bị riêng sẽ Thức Tỉnh kỹ năng của Thú cưng tương ứng. Vũ Khí thức tỉnh kỹ năng chủ động, Nón & Áo thức tỉnh kỹ năng bị động.
Tên Thú CưngTên Kỹ năng được Thức TỉnhHiệu quả khi mang hoặc sử dụng Kỹ năng
Ấu Long Cổ Thức-Lửa Cháy Bập Bùng Mỗi turn bắn xong, thú cưng xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương.
Thức-Hiệp Ước Tà Long Sát thương cơ bản tăng 30%, hộ giáp giảm 750, tăng 15% giới hạn HP, duy trì 3 turn.
Thức-Rồng Bảo Vệ Mỗi lần bị tấn công, thức tỉnh Hồn Rồng hồi phục 4% HP, duy trì 3 turn
Thức-Sừng Rồng Sắc Nhọn Tấn công tăng 450, sát thương tăng 300.
Thức-Thịnh Nộ Khi bị sát thương, mỗi mất 3500 HP nhận 1 điểm ma pháp, có xác suất nhất định kích hoạt hiệu quả bảo vệ Hồn Rồng.
Rồng Bảo Vệ Hồi HP 4%
Tuần Lộc Thức-Hươu Xuất Kích Mỗi turn bắn xong, thú cưng xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương.
Thức-Hươu Ngốc Nghếch Vung Sừng Hươu đâm xuyên phòng thủ địch, gây 180% sát thương cơ bản, 100% bạo kích, mục tiêu bị đánh trúng tấn công và phòng thủ giảm 20%, duy trì 3 turn.
Thức-Khiếp Sợ Tất cả đồng đội tăng 300 sát thương và 10% tỷ lệ bạo kích.
Thức-Sừng Xuyên Kích Dùng khi thi đấu khiến địch không thể di chuyển, mỗi turn giảm 5% HP, duy trì 3 turn.
Thức-Hươu Ban Ơn Mỗi lần bị tấn công nhận 2 điểm ma pháp, đồng đội khác nhận 1 điểm ma pháp
Phượng Hoàng Băng Thức-Đá Sương Đông Mỗi turn bắn xong, thú cưng có xác suất 100% xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương.
Thức-Đạn Liệt Băng Ném 1 Đạn Liệt Băng, gây 180% sát thương, 100% bạo kích, tăng 6% tấn công và sát thương, duy trì 2 turn.
Thức-Chắn Thủy Tinh Tất cả đồng đội tăng 30% tỷ lệ giảm thương, duy trì 2 turn, không thể cộng dồn.
Thức-Địa Ngục Băng Giá Mỗi turn mất 8% HP để đổi 800 sát thương thêm, sau khi di chuyển hiệu quả bị hủy. Khi HP còn không đủ sẽ tử vong.
Thức-Tấn Lôi Tất cả đồng đội tăng 600 nhanh nhẹn.
Thức-Tim Phụng Hoàng Tất cả đồng đội tăng 600 tấn công.
Thức-Nhất Kích Tất Sát Tăng 5% tấn công và sát thương, tăng 50% tỷ lệ bạo kích, kèm hiệu quả dẫn đường, duy trì 2 turn.
Thức-Băng Hồn Đến lượt bản thân, tất cả đồng đội tăng thêm 2 điểm ma pháp và hồi phục 2% HP.
Ma Xà Thức-Cuồng Vũ Mỗi turn bắn xong, thú cưng có xác suất 100% xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương.
Thức-Nọc Độc Phun thuốc độc, gây 180% sát thương cơ bản, 100% bạo kích, khi bị đánh trúng mục tiêu giảm sát thương 25%, duy trì 3 turn.
Thức-Kiệt Sức Tất cả địch tấn công và phòng thủ giảm 30%, duy trì 2 turn. Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu.
Thức-Cuồng Bạo Mỗi turn mất 6% giới hạn HP, tăng 80% tỷ lệ bạo kích, tăng 20% sát thương bạo kích, duy trì 3 turn.
Thức-Quái Vật Ngàn Năm Khi thi đấu tất cả địch hộ giáp và ma kháng giảm 35%, đồng thời không thể di chuyển, duy trì 2 turn.
Thức-Chuyển hóa Mỗi lần bị đánh trúng nhận thêm 2 điểm ma pháp, có xác suất khiến địch chịu hiệu quả trúng độc.
Hiệu quả trúng độc Nhận hiệu quả trúng độc, sát thương phải chịu tăng 10%, duy trì 2 turn.
Thức-Hắc Nha Hộ giáp tăng 500, giới hạn HP tăng 8%.
Tôn Ngộ Không Thức-Cưỡi Mây Mỗi turn bắn xong có xác suất 100% xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương.
Thức-Đào Tiên Vạn Năm Ném 1 đào tiên, gây 220% sát thương cơ bản, tăng 25% tỷ lệ bạo kích, duy trì 3 turn.
Thức-Bất Động Tất cả địch không thể hành động 1 turn, giảm 20 điểm ma pháp. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu)
Thức-Kim Cang Giảm 30% sát thương phải chịu, có xác suất 35% miễn bị bạo kích.
Thức-Hỏa Nhãn Kim Tinh Đánh dấu tất cả địch ẩn thân, khiến địch chịu thêm 30% sát thương, duy trì 2 turn (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu)
Nhận kỹ năng tăng sát thương Nhận kỹ năng tăng sát thương
Thức-Lông Vàng Mỗi lần chịu đòn chí mạng hồi phục 5% HP và tăng 50 điểm nộ khí, mỗi trận đấu tối đa kích hoạt 3 lần. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu)
Thức-Đấu Thắng Phật Mỗi lần dùng đạo cụ chiến đấu tăng 1 điểm ma pháp và 2 điểm nộ khí.

Quy tắc tham gia


Gunner có Thú cưng đạt Lv.60 chọn Đào Tạo PET -> Tab Thức Tỉnh


Chọn Trang bị bỏ vào ô và nhấp Thức Tỉnh


Thức tỉnh có xác suất Thành công và Thất bại


Thành công sẽ ngẫu nhiên nhận 1 Trang bị của 1 trong 5 Thú cưng


Thức tỉnh thất bại sẽ mất nguyên liệu và Đá thức tỉnh


Trang bị sau khi Thức Tỉnh thành công sẽ hiển thị như hình. Vùng khoanh Đỏ là Trang bị này sẽ Thức Tỉnh kỹ năng tương ứng


Gunner mang Trang bị Riêng thì những kỹ năng được Thức Tỉnh sẽ có hình ảnh như hình trên

Lưu ý

 • Dùng nguyên liệu là Vũ Khí khi thức tỉnh sẽ ra Vũ Khí riêng ngẫu nhiên và thức tỉnh kỹ năng chủ động của PET tương ứng ngẫu nhiên.
 • Dùng nguyên liệu là Áo, Nón khi thức tỉnh sẽ ra Áo, Nón riêng ngẫu nhiên và thức tỉnh kỹ năng bị động của PET tương ứng ngẫu nhiên.
 • Nguyên liệu có hạn bao nhiêu ngày thì khi Thức tỉnh thành công sẽ có Trang bị riêng bấy nhiêu ngày.
 • Trang bị hết hạn không thể làm nguyên liệu.