Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [14/07 - 27/07]

Từ 13-07-16

Để tri ân các khách hàng thân thiết, gắn bó. Gunny Team xin gửi đến các Gunner sự kiện "Tri Ân Gunner" như một món quà nhỏ thay lời cảm ơn.

Túi quà Tri Ân 7 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 15/06/2009 - 15/06/2010.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 50.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x70
Đồng x70
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2

Túi quà Tri Ân 6 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 16/06/2010 - 16/06/2011.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 50.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x60
Đồng x60
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2

Túi quà Tri Ân 5 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 17/06/2011 - 17/06/2012.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 45.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x50
Đồng x50
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2

Túi quà Tri Ân 4 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 18/06/2012 - 18/06/2013.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 40.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x40
Đồng x40
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2

Túi quà Tri Ân 3 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 19/06/2013 - 19/06/2014.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 30.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x30
Đồng x30
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2

Túi quà Tri Ân 2 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 20/06/2014 - 20/06/2015.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 30.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x20
Đồng x20
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2

Túi quà Tri Ân 1 năm:

Điều kiện nhận
 • Nhân vật tạo từ 21/06/2015 - 21/06/2016.
 • Cấp lớn hơn hoặc bằng 20.
Phần thưởngHình ảnh
Bong Bóng 7 Tuổi x1 (7 ngày)
Tinh hoa vinh dự x10
Đồng x10
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc +0
7 ngày/Không thể tiếp phí
Thẻ Tự Hào Là Gunner x1 --
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x2