Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến 7 Thành Phố

Từ 13-07-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-= HƯỚNG DẪN CẤP VUA GÀ =-


Tăng chỉ số thuộc tính nhân vật : Tấn Công, Phòng Thủ, Nhanh Nhẹn, May Mắn, Ma Công, Ma Kháng.

Thông tin cơ bản

 • Nhân vât đạt level 70.
 • Cấp tối đa của Vua Gà là Cấp 30.

Quy tắc tham gia

 • Dành cho nhân vật đã đạt cấp 70 không thể tiếp tục nhận kinh nghiệm. Khi đi thi đấu, phó bản, đấu trường không gian, sử dụng nước kinh nghiệm sẽ tích lũy vào điểm kinh nghiệm của Cấp Vua Gà.
 • Cấp Vua Gà tối đa có 30 level. Mỗi khi điểm kinh nghiệm đạt mốc yêu cầu của cấp hiện tại sẽ thăng cấp. Khi thăng cấp sẽ nhận được điểm Vua Gà.
 • Điểm Vua Gà dùng để tăng cấp thuộc tính đơn của Vua Gà. Mỗi lần tăng cấp sẽ tốn điểm Vua Gà cố định.
 • Thuộc tính đơn  khi tăng cấp sẽ tăng thêm % tổng thuộc tính của nhân vật tương ứng với mỗi cấp thuộc tính đơn.
 • Có 6 loại thuộc tính đơn : Tấn Công, May Mắn, Nhanh Nhẹn, Phòng Thủ, Ma Công, Ma Kháng.
Cấp thuộc tính đơnĐiểm Tốn
Cấp 1 1
Cấp 2 2
Cấp 3 3
Cấp 4 4
Cấp 5 5
Cấp 6 6
Cấp 7 7
Cấp 8 8
Cấp 9 9
Cấp 10 10

 • Có thể tái lập lại số điểm đã dùng để tăng thuộc tính đơn:
  • Dùng 1000 xu tái lập 1 cấp của 1 thuộc tính đơn đã chọn.
  • Dùng 10000 xu để tái lập toàn bộ thuộc tính đơn.
 • Sau khi tái lập sẽ nhận được số điểm Vua Gà tương ứng.

Lưu ý

 • Tối đa chỉ có thể chứa 30 điểm Vua Gà nhận từ Cấp Vua Gà.
 • Ví dụ:
  • Giao diện Cấp Vua Gà số điểm Vua Gà hiển thị đang có là 30 điểm. Nếu tiếp tục thăng cấp Vua Gà sẽ không nhận được điểm Vua Gà. Nhưng nếu sử dụng điểm Vua Gà để tăng cấp thuộc tính đơn và số điểm hiển thị chưa đạt đến 30 điểm thì khi thăng Cấp Vua Gà vẫn tiếp tục nhận được điểm.(Nên mau chóng dùng điểm Vua Gà để tăng cấp thuộc tính đơn)
  • Tái lập tất cả thuộc tính đơn sẽ nhận điểm Vua Gà tương ứng với tất cả số điểm Vua Gà đã dùng để tăng cấp thuộc tính đơn.(Không nên thăng cấp Vua Gà trong thời gian đang tái lập tất cả).
 • Khi đổi thành công, Châu báu đổi được sẽ mặc định ở Lv.3

 • Thuộc tính đơn tối đa chỉ có thể tăng cấp đến level 10.
 • Mỗi lần thăng cấp thuộc tính đơn đã chọn sẽ tăng thêm chỉ số bằng với 0.5% tổng điểm thuộc tính hiện có nhân vật. Riêng Phòng Thủ và Ma Kháng sẽ tăng 1% mỗi lần thăng 1 cấp.

Cách tham gia

 • Chọn túi, mở giao diện nhân vật. Click vào số level nhân vật hiển thị trong giao diện túi.