Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến 7 Thành Phố

Từ 13-07-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-= CHÂU BÁU 2 THUỘC TÍNH=-

Thông tin cơ bản

 • Châu báu 2 Thuộc tính là Châu báu đồng thời mang 2 dòng thuộc tính, Tiến cấp từ 2 Châu báu thường đã đạt Lv.21.
 • Gunner dùng 2 Châu báu thường Lv.21 tiến cấp sẽ nhận được 1 Châu báu Ma Pháp 2 dòng thuộc tính Lv.3.
 • EXP cần tăng cấp của châu báu 2 dòng bằng với EXP châu báu 1 dòng.
 • Chỉ châu báu Thuộc tính mới được tiến cấp, Châu báu Tấn công và Phòng thủ không thể tiến cấp.
 • Châu báu 2 thuộc tính chia thành 2 loại:
  • Châu báu 2 Thuộc tính THƯỜNG có 8 loại: Tấn Công-Sát Thương, Phòng Thủ-Sát Thương, Nhanh Nhẹn-Sát Thương, May Mắn-Sát Thương, Tấn Công-Giáp, Phòng Thủ-Giáp, Nhanh Nhẹn - Giáp, May Mắn - Giáp.
  • Châu báu 2 Thuộc tính CAO CẤP có 3 loại: Sát Thương- Hộ Giáp, Siêu Sát Thương, Siêu Hộ Giáp.
  • Châu báu 2 dòng THƯỜNG tiến cấp từ 2 châu báu 1 dòng Lv.21, Gunner dùng 2 châu báu 1 dòng Lv.21 để đổi 1 châu báu 2 dòng thường Lv.3.
  • Châu báu 2 dòng CAO CẤP tiến cấp từ 2 châu báu 2 dòng Lv.21, Gunner dùng 2 châu báu 2 dòng Đổi nhận 1 châu báu 2 dòng cao Lv.3.

Phần thưởng

Quy tắc

 • Tại giao diện Châu Báu chọn Tăng Cấp.


Tại giao diện Túi chọn Châu Báu -> Tăng Cấp

 • Chọn loại Châu báu cần Đổi gồm có 8 loại Châu báu thường và 3 loại Châu báu cao cấp. Ở đây GG ví dụ đổi Châu báu Công-Sát.


Đặt Châu báu theo yêu cầu vào ô chỉ định, sau đó nhấn Đổi.


Hệ thống sẽ hỏi lại bạn một lần nữa, có đồng ý Đổi. Chọn Đồng Ý


Thông báo Đổi thành công


Gunner vào lại Túi Châu Báu kiểm tra Châu báu vừa Đổi. Sau đó nâng cấp Châu báu bình thường.


Gunner mang vào sẽ phát huy tác dụng của Châu báu

Lưu ý

 • Gunner cần đặt đúng Châu báu chỉ định của từng ô mới có thể Đổi.
 • Châu báu đặt vào phải đạt cấp Lv.21
 • Khi đổi thành công, Châu báu đổi được sẽ mặc định ở Lv.3