Đầu trang

Phiên bản Mới: Boss Gà Trở Lại

Từ 23-03-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ƯU HÓA KHÁC -=-

Hiển thị thuộc tính:

  • Gunner nhấp vào giữa nhân vật sẽ có hiển thị thuộc tính cấp 2 của nhân vật.
  • Nhấp vào mỗi thuộc tính cơ bản sẽ thống kê được điểm đó có từ những tính năng và hệ thống nào của Gunny.

Chiến Đội

  • Thêm chức năng Chuyển Đội Trưởng.
 • Chỉ Đội trưởng mới có thể nhấp Chuyển đội trưởng. Chỉ chuyển cho thành viên có trong Đội.

Điều chỉnh xếp gà

  Mới
  Mỗi ngày lúc 00:00 số bước miễn phí sẽ thiết lập là 5 lần. Mỗi ngày lúc 00:00 số bước miễn phí sẽ thiết lập là 20 lần.
  Lần đầu một bước xóa được 5 đơn vị cùng loại trở lên, thưởng thêm 1 bước đi.
  Xuất hiện 3 liên kích sẽ thưởng 1 bước đi, sau đó mỗi liên kích sẽ thưởng thêm 1 bước đi.
  Dùng 100 xu mua 1 bước.

  Dùng 800 xu mua 10 bước.

  Đào Khoáng

  Đang cập nhật...