Đầu trang

Phiên bản Mới: Boss Gà Trở Lại

Từ 23-03-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TRÙNG SINH PET -=-

Thông tin cơ bản

 • PET (Thú cưng) đạt 5 sao có thể Trùng Sinh PET.
 • Trùng Sinh PET có thể tăng thuộc tính trưởng thành của PET, đồng thời tăng thuộc tính của PET.
 • Điểm trưởng thành của PET sau khi trùng sinh sẽ NGẪU NHIÊN tăng hoặc giảm 1 hoặc 5 thuộc tính.=
 • Để trùng sinh PET cần có đạo cụ: Trùng Sinh Đơn (Nhận qua hoạt động & EVENT).

Quy tắc Trùng Sinh PET

  • Gunner chọn PET -> Giao diện mỗi PET sẽ thêm nút Trùng Sinh.
  • Nhấp chọn Trùng Sinh sẽ xuất hiện giao diện như hình:
  • Tại giao diện trên Gunner nhấp nút Trùng Sinh để nhận thuộc tính trưởng thành mới. Hao tốn đạo cụ Trùng Sinh Đơn tương ứng.
  • Khi nhấp chọn Trùng Sinh hệ thống sẽ có nhắc nhở trước khi thực hiện.
Nhấp chọn Không nhắc nữa để không xuất hiện bảng thông báo này nữa (Mặc định là Đồng ý).
  • Gunner Đồng ý hệ thống sẽ trừ số lượng Trùng Sinh Đơn tương ứng và PET hiện tại nhận thuộc tính trưởng thành mới.
 • Gunner có thể nhấp vào ổ khóa để khóa thuộc tính hiện tại, khi thực hiện khóa sẽ hao tốn thêm số lượng Trùng Sinh Đơn tương ứng, khi thực hiện Trùng Sinh thuộc tính bị khóa sẽ không thay đổi.

Đánh Giá PET

  • Màu sắc từ thấp tới cao theo hệ thống đánh giá thuộc tính: Lục -> Lam -> Tím -> Cam -> Hồng.
  • Phẩm chất từ thấp tới cao theo hệ thống đánh giá thuộc tính: B -> A -> S -> SS -> SSS.
  • Gunner tẩy điểm đạt S sẽ thông báo Server gốc, SS và SSS sẽ có thông báo Liên Server.