Ấn Mới

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ẤN MỚI -=-

Thông tin cơ bản

 • Cấp độ 48 trở lên mới mở tính năng Khắc Ấn.
 • Ấn Gà chỉ có thể nhận thông qua tham gia Khiêu Chiến Boss Gà.

Quy tắc tham gia

 • Bộ Ấn – Dấu Vết Vua Gà :
  • Đeo 4 Ấn : HP + 400, Hộ Giáp +20.
  • Đẹo 6 Ấn : Trong Khiêu Chiến Boss Gà, HP +7%, Sát Thương +7%.
 • Luyện :
  • Luyện sẽ tăng cấp của Ấn Gà.
  • Cộng thêm chỉ số vào thuộc tính chính và thuộc tính cấp 2 của Ấn.
  • Ấn khi luyện Cấp 3, Cấp 6, Cấp 9, Cấp 12 sẽ cộng thêm số sao.
  • VD: Ấn 3 sao phải cường hóa đến cấp 9 mới có thể cộng thêm sao vào Ấn.
 • Luyện Hóa:
  • Luyện Hóa có thể tẩy điểm thuộc tính cấp 2 của Ấn.
  • Mỗi lần chỉ có thể tẩy 1 loại thuộc tính phụ.
  • Tẩy Ấn tốn Hồn Tinh và Đá Luyện Hóa.

Cách sử dụng

 • Dùng phím tắt B (hoặc nhấn vào icon túi) phía góc phải màn hình sẽ hiện ra giao diện Ấn. Chọn vào Dấu Vết Vua Gà.