Đầu trang

Phiên bản Mới: Bộ Lạc Tà Thần Trở Lại

Từ 17-05-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TĂNG BẬC VẬT TỔ -=-

Thông tin cơ bản

  • Chỉ những Chương Vật Tổ đã mở thì mới có thể Tăng bậc.
  • Tăng bậc sẽ tăng thêm % thuộc tính của Chương hiện có. Tối đa tăng đến 50%.
  • Gunner dùng Vinh Dự và Đá Bùa Vật Tổ để Tăng bậc. Đá Bùa Vật Tổ nhận từ tham gia BOSS Thế Giới mỗi ngày. Hạ gục BOSS hoặc nằm trong TOP 1000 Sát thương sẽ được nhận.
Nguyên liệuHình ảnhNguồn nhận
Đá Bùa Vật Tổ
Dùng tăng bậc Vật Tổ, nhận từ hoạt động BOSS Thế Giới.
 • Sát thương cuối vào BOSS Thế Giới.
 • TOP 1-10 Sát thương BOSS Thế Giới (Tùy theo hạng mà số lượng tặng sẽ khác nhau, hạng càng cao – thưởng càng nhiều)
 • Đủ điều kiện và nguyên liệu, Gunner tiến hành Tăng bậc sẽ chắc chắn thành công 

  Quy tắc và Hướng dẫn

   • Di chuyển chuột tới Chương Vật Tổ đã mở bất kỳ sẽ xuất hiện nút Tăng.
   • Nhấp nút Tăng để tiến hành Tăng Bậc Vật Tổ:
   • Đủ vinh dự và Đá Bùa Vật Tổ theo yêu cầu, nhấn nút Tăng màu đỏ để tiến hành
   • Tăng thành công sẽ nhận thêm % thuộc tính hiện tại của Chương. Ví dụ:
  Bậc Nữ Vương Kiến tối đa lên 50%, thì nhân vật của bạn sẽ được cộng thêm 50% thuộc tính từ Chương này.
  Những con số màu vàng Nhạt là thuộc tính cộng thêm có từ Tăng Bậc Vật Tổ.
   • Khi tăng lên mỗi Bậc thì tên hiển thị sẽ có thay đổi: S-SS-SSS kèm theo đó hình ảnh cũng thay đổi theo. Ví dụ Chương Nữ Vương Kiến sẽ có thay đổi như sau khi tăng Bậc đạt yêu cầu: