Đầu trang

Gunny Huyền Thoại [13.10 - 26.10]

Từ 12-10-15

Với Gunny Huyền Thoại, khi bạn thực hiện Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đủ để bạn "trưởng thành" nhanh chóng. Cùng xem nha!

Từ 13.10 đến 15.10.2015

Thời gian: Từ 09:00 Thứ 3 ngày 13.10 đến 23:59 Thứ 5 ngày 15.10.2015

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá Cường Hóa 3 1
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 5
Mũi khoan cấp 1 2
Đá Cường Hóa 3 2
1000 - 1999 Xu Đá Tình Yêu 1
Túi quà hợp thành 3 5
Rương Trang sức sơ cấp 1
2000 - 4999 Xu Đá Tình Yêu 2
Túi quà hợp thành 3 10
Rương Trang sức sơ cấp 2
5000 - 9999 Xu Đá Tình Yêu 5
Túi quà hợp thành 3 25
Rương Trang sức sơ cấp 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Từ 16.10 đến 19.10.2015

Thời gian: Từ 00:00 Thứ 6 ngày 16.10 đến 23:59 Thứ 2 ngày 19.10.2015

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Đá Cường Hóa 3 1
1000 - 1999 Xu Bùa May Mắn 25% 1
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 10
Chìa Khóa Vạn Phúc 1
2000 - 4999 Xu Bùa May Mắn 25% 2
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 20
Chìa Khóa Vạn Phúc 2
5000 - 9999 Xu Bùa May Mắn 25% 5
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 50
Chìa Khóa Vạn Phúc 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Từ 20.10 đến 22.10.2015

Thời gian: Từ 00:00 Thứ 6 ngày 16.10 đến 23:59 Thứ 2 ngày 19.10.2015

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Đá Cường Hóa 3 1
1000 - 1999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 1
Mảnh Áo Thời Trang 1 -
Búa Đập Lu 1
2000 - 4999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 2
Mảnh Áo Thời Trang 2 -
Búa Đập Lu 2
5000 - 9999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 5
Mảnh Áo Thời Trang 5 -
Búa Đập Lu 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Từ 23.10 đến 26.10.2015

Thời gian: Từ 00:00 Thứ 6 ngày 23.10 đến 23:59 Thứ 2 ngày 26.10.2015

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Đá Cường Hóa 3 1
1000 - 1999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 1
Bùa May Mắn 50% 1
Mảnh Nón Thời Trang 1 -
2000 - 4999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 2
Bùa May Mắn 50% 2
Mảnh Nón Thời Trang 2 -
5000 - 9999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 5
Bùa May Mắn 50% 5
Mảnh Nón Thời Trang 5 -

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.