Đầu trang

Event Vu Lan [15.08-21.08]

Từ 15-08-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 15/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 21/08/2019.

ĐỔI QUÀ VU LAN
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Lễ Hội 10 Tuổi x9
Nhận được từ Túi Quà Vu Lan 2019

Ơn Nghĩa Sinh Thành
Dùng nhận danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: tấn công +20, phòng thủ +20, nhanh nhẹn +20, may mắn +20. Hiệu lực: 30 ngày.
1

Lễ Hội 10 Tuổi x16
Nhận được từ Túi Quà Vu Lan 2019

Túc Cầu Vàng
7 ngày
1

Lễ Hội 10 Tuổi x19
Nhận được từ Túi Quà Vu Lan 2019

Sách Ma Pháp
7 ngày
1

Lễ Hội 10 Tuổi x75
Nhận được từ Túi Quà Vu Lan 2019

Khiên Captain
7 ngày
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.