Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [08.08 - 21.08.2019]

Từ 08-08-19

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 08/08/2019
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 14/08/2019.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Mảnh Đá Tăng Sao 2
Vật Tế Cao 1
Hộp Hồn Tinh Nhỏ 1
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đồng 1
Ma Thạch 500 EXP 1
Trùng Sinh Đơn 1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Đá Đột Phá 1
Châu Báu Sát Thương Lv15 1
Đá Đúc Hồn 2
3,500 Xu
Búa S-Phù Điêu
7 ngày
1
Nón S-Phù Điêu
7 ngày
1
Áo S-Phù Điêu
7 ngày
1
8,000 Xu Đá Phong Ấn 2
Nhẫn EXP +3 6
Hoàng Tử Mơ Mộng
7 ngày
1
15,000 Xu Đá Phong Ấn 4
Tiểu Hoàng Tử
7 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 45
20,000 Xu Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 50
Linh Hồn Thú Cưỡi 12
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
35,000 Xu Đá Phong Ấn 10
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 60
Set Thánh Gióng
8 ngày
1
50,000 Xu WOW Thánh Gióng
7 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 6
Đá Phong Ấn 15
100,000 Xu Thẻ Triệu Hồn Tiểu Thần
185 ngày/khóa
1
Đá Phong Ấn 30
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 300
200,000 Xu Ấn Chúc Phúc (1)-Hoàn Mỹ-5 Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1
Đá Phong Ấn 40
Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
300,000 Xu Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
Đá Thức Tỉnh 30
Túi quà Ấn Siêu Việt

Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1
400,000 Xu Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể bồi dưỡng
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi quà Ấn Siêu Việt

Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.