Đầu trang

EVENT Valentine 2020

Từ 13-02-20

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 13/02/2020.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/02/2020.
 • Áp dụng cho tất cả các server
 • Cấp độ: 5-70

Nội dung sự kiện

Kết thúc thời gian sự kiện, TOP 10 Gunner có tổng số lượng Hoa Hồng 14/2 ở trạng thái Khóa trong nhân vật nhiều nhất sẽ được nhận thưởng.

 • Sự kiện sẽ tính vật phẩm Hoa Hồng 14/2 ở trạng thái Khóa nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện, SHOP Tranh Mua Giảm Giá.
 • Phần thưởng sẽ trao theo cặp đôi, nếu Vợ hoặc Chồng được Hạng thì Chồng hoặc Vợ của Gunner sẽ nhận được thưởng tương ứng.
 • Vật phẩm ở trạng thái Không Khóa sẽ tính ở sự kiện Đua TOP Cặp Đôi Siêu Ngầu

 

HạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Bộ Thời Trang Ánh Trăng
Chồng nhận Ánh Trăng Xanh, Vợ nhận Ánh Trăng Đỏ
1

Vật Định Tình +5

Vĩnh viễn

1
Danh Hiệu Tình Yêu Bền Vững
20 ngày
1

Bộ Thời Trang Ánh Trăng
Chồng nhận Ánh Trăng Xanh, Vợ nhận Ánh Trăng Đỏ
1
Vật Định Tình +4 1
Danh Hiệu Tình Yêu Bền Vững
20 ngày
1

Bộ Thời Trang Phi Long Phượng Vũ
Chồng nhận Phi Long, Vợ nhận Phượng Vũ
1
Vật Định Tình +4 1
Danh Hiệu Tình Yêu Bền Vững
20 ngày
1
4-5
Bộ Thời Trang Halloween
Chồng nhận trang phục Nam, Vợ nhận trang phục Nữ
1
Vật Định Tình +3 1
Danh Hiệu Tình Yêu Bền Vững
20 ngày
1
6-10 Tình Ý 50
Vật Định Tình +3 1
Danh Hiệu Tình Yêu Bền Vững
20 ngày
1

Lưu ý:

 • Đây là hoạt động Đua Top Liên Server
 • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
 • Sự kiện chỉ tính vật phẩm Hoa Hồng 14/2 ở trạng thái Khóa  nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện, SHOP Tranh Mua Giảm Giá.
 • Phần thưởng tính trên cặp đôi, nếu Vợ hoặc Chồng được Hạng thì Chồng hoặc Vợ của Gunner sẽ nhận được thưởng tương ứng.
 • Mỗi Gunner chỉ được ghi nhận thưởng ở 1 EVENT Đua TOP Cặp Đôi. Nếu Gunner đều đạt hạng ở 2 EVENT Đua TOP Cặp Đôi Siêu Ngầu & Cặp Đôi Bá Đạo thì chỉ nhận thưởng được ở EVENT Đua TOP Cặp Đôi Siêu Ngầu.
 • Kết thúc EVENT sẽ công bố danh sách nhận thưởng tại trang chủ, thời gian công bố dự kiến 20/02/2020.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến 24/02/2020.