Đầu trang

EVENT Valentine 2020

Từ 13-02-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 20/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2020.

ĐỔI HOA HỒNG 14/2
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái

Hoa Hồng 14/2 x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện, nạp định mức hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1
Khóa


Hoa Hồng 14/2
 x25

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện, nạp định mức hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Hoa Hồng 14/2
 x1000
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện, nạp định mức hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

SUPER Hoa Tình Yêu x1

Hoa Hồng 14/2
 x1420
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện, nạp định mức hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Tiểu Hồ Ly 4 Sao x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.