Đầu trang

EVENT Mừng PBM Gà Vàng Du Xuân

Từ 24-01-19

Chào các Gunner!

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi Phiên bản mới chúng ta đều có CODE nhận miễn phí!

Thời gian nhận CODE
  • Bắt đầu: 10:30 thứ sáu, ngày 25.01.2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 30.01.2019.
  • Lưu ý: Số lượng CODE có hạn, có thể hết sớm hơn thời gian dự kiến.

CODE Gà Vàng Du Xuân

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Gà Vàng Du Xuân, Gunner có thể nhận tại Zing Me, 360Plus, 360Game và các kênh cộng đồng khác.
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Vòng Tay Bạc Sinh Nhật +5 (full +130)
7 ngày/Không thể tiếp phí bồi dưỡng
1  
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +5 (full hợp thành +157)
7 ngày/Không thể tiếp phí bồi dưỡng
1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4
Hồ Lô Xóa EXP - Sơ 1
Linh hồn thú cưỡi 1
Tinh hoa vinh dự 50

CODE Gà Vàng Du Xuân - 360game VIP 1- 5

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Gà Vàng Du Xuân, Gunner có thể nhận tại kênh 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 50  
Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5
Vé Tăng Vật Tổ 200  
Gà Thần Thái 7  
Linh hồn thú cưỡi 1

CODE Gà Vàng Du Xuân - 360game VIP 6

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Gà Vàng Du Xuân, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 70  
Thuốc Tăng Cấp Thú 25  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 10
Vé Tăng Vật Tổ 400  
Gà Thần Thái 7
Linh hồn thú cưỡi 2

CODE Gà Vàng Du Xuân - 360game VIP 7

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Gà Vàng Du Xuân, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 90  
Thuốc Tăng Cấp Thú 30  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 15
Vé Tăng Vật Tổ 600  
Gà Thần Thái 7  
Linh hồn thú cưỡi 3

CODE Gà Vàng Du Xuân - 360game VIP 8

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên Bản Gà Vàng Du Xuân, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 110  
Thuốc Tăng Cấp Thú 40  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 20
Vé Tăng Vật Tổ 1000  
Gà Thần Thái 7  
Linh hồn thú cưỡi 5