Đầu trang

EVENT Đặc Biệt [30.05 - 05.06]

Từ 29-05-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 30/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 05/06/2019.

Đổi Vũ Khí Vua Mèo
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Trống Lắc x2

Wow - Vua Mèo
7 ngày/ Khóa
1

Nốt Nhạc x5

Trống Lắc x35

Super - Vua Mèo
7 ngày/ Khóa
1

Wow - Vua Mèo
 x1

Trống Lắc x250

Legend - Vua Mèo
7 ngày/ Khóa
1

Super - Vua Mèo
 x1
TẾT THIẾU NHI
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Khí Cầu x2
Tham gia Nhiệm Vụ Sự Kiện nhận được


Set Thiếu Nhi
8 ngày/Khóa

Gà Đột Biến [30.05 - 05.06]

Công-Thủ-Nhanh-May +16

HP +160

Sát-Giáp +6

1Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
1 ngày
1

Khí Cầu x24
Tham gia Nhiệm Vụ Sự Kiện nhận được

Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
15 ngày
1

Trống Lắc
 x100

Nạp Xu định mức nhận được

Khí Cầu x12
Tham gia Nhiệm Vụ Sự Kiện nhận được

Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
Vĩnh Viễn
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

TênHiệu Quả

Thẻ Phụ Kiện Vịt Hè
  • Sát thương: 10
  • Hộ Giáp: 10
  • HP: 500
  • Ma Công: 15
  • Ma Kháng: 10